2011. december 31., szombat

Ismeretlen


B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malac a,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

2011. december 30., péntek

Benjamin Franklin

Az embereket három csoportra lehet osztani: azokra, akik elmozdíthatatlanok, azokra, akik mozgathatóak, és azokra, akik mozognak.

2011. december 29., csütörtök

Időtlen értékek

Az az ember, aki tud olvasni, de nem hajlandó megtenni, semmiben nem különbözik az analfabétától.

2011. december 28., szerda

Jawaharlal Nehru

Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat.

2011. december 27., kedd

Rabindranath Tagore

Ahonnan boldogságodat lesem,
szemedre esküszöm most kedvesem,
piros ajkadra, mely ajkamhoz ért
és csókot ad, de csókot vár ezért.
Hajadra, mely azért adott okot
panaszra, mert a naptól színt lopott.
Arcodra, melyen hullámos hajad
árnyékában piros hajnal hasad.
És illatodra is, mert ez fakaszt
az én szerelmes szívemben tavaszt.
A porra is, mely talpad alatt
sóhajt, amerre lábad elhalad.
Pillantásodra, ezt már úgy veszem,
ettől megy el még megmaradt eszem.

Legyen tanúm a föld, az ég, a tenger,
a sok madár, a virág és minden ember!
Neked adom szívemet, senki másnak,
életemet még mellé ráadásnak.

Ki volt Rabindranath Tagore?

2011. december 26., hétfő

Juhász Gyula

Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben.

2011. december 25., vasárnap

Ady Endre

De jó volna mindent, mindent Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni.
Ki volt Ady Endre?

/Ady Endre: Karácsony

2011. december 24., szombat

2011. december 23., péntek

Albert Pike

Amit magunknak csinálunk, az velünk hal meg. Amit másokért és a világért teszünk megmarad és halhatatlan.

2011. december 22., csütörtök

Vörösmarty Mihály

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.

2011. december 21., szerda

John Updike

Bármilyen aktivitás kreatívvá válik amint az, aki csinálja, törődni fog azzal, hogy jól vagy jobban csinálja.

2011. december 20., kedd

Helen Keller

Bármit meg tudunk tenni, ha elég sokáig ragaszkodunk az elképzelésünkhöz.

2011. december 19., hétfő

Időtlen értékek

Csak úgy lehet kitapasztalni a lehetőségek határait, ha átlendülünk rajtuk a lehetetlenbe.

2011. december 18., vasárnap

Goethe

Csak bízzál magadban, akkor tudni fogod, hogy hogyan kell élni.

2011. december 17., szombat

Viki (Blogger)

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a legfontosabb tennivalóink egyike e felporzó útszakaszban az, hogy elsajátítsuk a megbocsátás művészetét, és megtanuljuk elfogadni a gondolatiság felelősségét minden létező irányában. Szeretetre hangolódva.

Forrás: BLOG

2011. december 16., péntek

Mark Twain

A bánat jól elvan magában, az örömünket viszont csak akkor élvezhetjük ki utolsó cseppjükig, ha van kivel megosztanunk őket.
Ki volt Mark Twain?

2011. december 15., csütörtök

Dalai Láma

A valódi boldogság eléréséhez szükség van a világra vetett tekintetünk és gondolkodásmódunk megváltoztatására.
Mit tudhatunk meg a Dalai Lámáról? (XIV.)

2011. december 14., szerda

2011. december 13., kedd

Rabindranath Tagore

Amikor elmúlik a fiatalság, az életbe gyönyörű időszak köszönt be - nyugodt és mély, mint a napsugaras ősz. Ebben az időszakban érik meg az élet vetése és a kertben a gyümölcs. Az ifjúság tavaszi szertelensége akkor már nem helyénvaló. Mintha földi hajlékunk épületét most tetőzné be az élet. Ebben az időszakban minden, amit átélünk - jó és rossz is, az örömteli és a szomorú is -, megváltoztatja tudatunkat. Lemondunk arról, hogy az ábrándozás elvarázsolt világában tévelyegjünk, és úgy rendezzük be az életet, ahogyan azt korlátozott lehetőségeink megengedik. Nem vonz bennünket egy ismeretlen, szerelmes asszony csábító tekintete, és többre értékeljük a régi vonzalmakat. Az ifjúság frissessége akkor már elhalványodik, és az ember nem öregedő lelke a hosszú közös élet után mind világosabban ül ki az arc, a szem kifejezésében. A hang, a mosoly, a tekintet - minden összhangba kerül az ember belső világával. Nem reménykedünk többé az elérhetetlenben, nem kesergünk többé a hűtlen szerető miatt, és megbocsátunk azoknak, akik megcsalnak bennünket. S akkor odaadjuk a szívünket annak, aki mellettünk állt, aki megszeretett bennünket, aki hűséges maradt hozzánk az élet minden vihara és minden keserű elválása után. S érezzük az elégedettséget és nyugalmat a kipróbált, hű barátok kedves körében. Keserű azok sorsa, akik az élet lágy alkonyán új vonzalmakat, új sikereket vonszolnak hasztalanul, akikre nem vár a meghitt otthon, amelyben megpihenhetnek, s akiket nem üdvözöl a lámpa meleg fénye, ha este hazatérnek.

2011. december 12., hétfő

Az ambíciótól az értelemig [1:29]

Dr. Wayne W.Dyer
...Ez történik, mikor hagyod, hogy az egod bekavarjon. Az történt abban a pillanatban, hogy teljesen elfelejtettem az Egomat. Nem arról szólt, hogy én milyen remek, spirituális, meg különleges vagyok. Az azonnali reakcióm arra, amire Johnnak szüksége volt, az volt, hogy segítsek. És ekkor történt meg a csoda. Egyetlen, gondolkodás nélküli pillanatban. Egy segítségre szoruló embertársam felé fordultam, megfeledkeztem önmagamról, és olyan volt, mintha  az ajtó kinyílt volna, és a Mesterek rám találva, azt mondták volna: Tessék!

Úgy lehet legkönnyebben kinyitni azokat az ajtókat, ha megfeledkezel önmagadról és segítesz a rászorulóknak. A szolgálat a lényeg. A legtöbb ember abban a tévedésben él, hogy azt gondolja: magamhoz vonzom mindazt, amire szükségem van az életben! Az egyik dolog, amiben mélyen hiszek, hogy nem azt vonzod magadhoz, amit akarsz, hanem azt, ami vagy! Ami vagy!

2011. december 11., vasárnap

Helen Keller

Az olyan helyekre vezető utakat, amelyekre érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.
Ki volt Helen Keller?

2011. december 10., szombat

Spoli

Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, a gyengédséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tied. 
Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van.

2011. december 9., péntek

Rabindranath Tagore

Az egyetlen különbség a jó és rossz ember között az, hogy a jók álképűsködnek, a rosszak pedig nem akarnak másoknak látszani, mint amilyenek valójában.

2011. december 8., csütörtök

Jan L.A. van de Snepscheut

Elméletben semmi különbség nincs az elmélet és a gyakorlat között, de gyakorlatilag mégis van.

2011. december 7., szerda

Jean Paul Sartre

Felelősek vagyunk azért, amik vagyunk. Az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi.

2011. december 6., kedd

Müller Péter

Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá – segíteni kell neki.

2011. december 5., hétfő

The more I seek you

The more i seek you,
the more i find you.

The more i find you,
the more I love you

I wanna sit at your feet
drink from the cup in your hand.
Lay back against you and breath,
hear your heart beat...

2011. december 4., vasárnap

2011. december 3., szombat

Müller Péter

Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata.
A többi nem az.
A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a “valóság”, amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a “senkihez sincs közöm” életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor.
Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy “Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!” – miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: “Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!

Amikor szeretjük egymást: kijózanodunk. Felébredünk.
Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni.

2011. december 2., péntek

Müller Péter

Kétféle beszélgetés van.
Az egyik, amikor mondom a magamét. Amikor önmagamat akarom érvényesíteni. Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot, amely csakis rólam szól, amelyben én vagyok a fontos: amit én gondolok, én érzek, én élek, én fájok – színjátékot, melyben én vagyok a főszereplő.

Aki a magáét mondja: egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá.
Ennél pontosabban nem lehet elmondani azt a helyzetet, amelyben élünk, s amit úgy is nevezhetünk: a szeretetlenség világa. Aki csak mondja a magáét, annak nincs szüksége barát­ra, testvérre, feleségre. Csak közönség kell neki.
A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Ez nagyon ritka.

2011. december 1., csütörtök

Müller Péter

Kellene az életemben egy ember, legalább egy ember, akinél nem kényszerülök önvédelemre. Akinek lelkem titkos kódját ki merem adni. Akit beengedek magamba: ez vagyok, minden jóval, rosszal, nemes és szennyes gondolattal együtt. És ez az egyetlen ember az, akit valóban szeretek.

Ha igaz az, hogy a szeretetben a kettő egy lesz, és egymásba ölelkezik, akkor ott nem lehetnek magántitkok, hozzáférhetetlen sebek, és főleg levegőtlen, gennyes sebek nem lehetnek, mert nem tudnak egymással összeforrni. Összeforrni csak a tisztaság tud, ezt még a sebészek is tudják, mert még a testünk is így működik. Senki sem tökéletes! És elvárhatatlan, hogy az legyen, mert az ember nem az.
Mit tudhatunk Müller Péterről?

Boldogságot és jó egészséget kívánunk születésnapja alkalmából (is)! 

2011. november 30., szerda

Domján Mónika

...A másik segítség, ha látom a következő lépést. Bármilyen kicsi, jelentéktelen apróság is, amit meg tudok tenni az adott helyzetben, mégis segít megélni a saját erőmet és elhinni, van folytatás.

2011. november 29., kedd

Benjamin Button különös élete

Tudom, volt már. Nagyon szeretem ezt az idézetet, és szinte naponta találkozom az üzenete pár szóba sűrített magvas erejével. Most egy kicsit hosszabban és nem csak egy-egy mondatot kiragadva idézek a filmből.

Lesznek nagyszerű és rossz pillanataid. Remélem, te tele leszel jóval. Remélem, látsz majd olyanokat, amin ledöbbensz. Remélem, érzel olyat, amit addig még sosem éreztél. Remélem, találkozol emberekkel, akik másként látják a világot. Remélem, olyan életed lesz, amire majd büszke lehetsz. De ha mégsem, remélem, lesz erőd, hogy újra elkezdd.

Mondtam már, hogy hétszer csapott belém a villám? Egyszer, amikor a kutyámat sétáltattam. Nem látok már sokat a szememmel, a fülemmel is alig hallok. Néha fogalmam sincs, hol vagyok. Mindig elfelejtek valamit. De tudod mit? Isten mindig emlékeztet arra, milyen szerencsés vagyok, hogy élek.
Furcsa dolog hazaérkezni. Minden ugyanúgy néz ki. Ugyanolyan az illata. Ugyanúgy érzel. Rájössz, hogy az egyetlen dolog, ami változott, az te magad vagy.

Mindannyian vesztünk el olyanokat, akiket szeretünk. Hogy másképp tudnánk meg, hogy milyen fontosak számunkra?

Életünket a lehetőségeink határozzák meg. Azok is, amiket elszalasztunk.

Néha olyan kényszerpályára kerülünk, melynek a vége ütközés lesz és fogalmunk sincsen róla. Lehet véletlen, lehet szándék által vezérelt - semmit sem tehetünk, hogy megakadályozzuk.

Vannak, akik azért születnek, hogy a folyóparton üldögéljenek. Vannak, akik azért, hogy beléjük csapjon a villám. Vannak, akiknek jó fülük van a zenéhez. Vannak művészek. Vannak úszók. Vannak, akik a gombokat ismerik. Vannak Shakespeare ismerők. Vannak anyák. És vannak táncosok.

Lehetsz mérges, mint egy veszett kutya ahogyan a dolgok alakultak, szitkozódhatsz, átkozhatod a sorsot, de amikor a végéhez érsz tudnod kell ezeket elfelejteni.

2011. november 28., hétfő

Schopenhauer

Életünk első felét a boldogság után való kielégítetlen vágyódás jellemzi, második felét a boldogtalanságtól való aggódás.

2011. november 27., vasárnap

Ismeretlen

Élj csak míg teheted jó sorsban, boldog örömben, ám ne feledd közben, mily kurta is emberi létünk.

2011. november 26., szombat

Pál apostol Korinthusi első levele, 13. fejezet

Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a pengő érc és vagy zengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind szétosztom is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.


A szeretet hosszútűrő, jóságos.
A szeretet nem irigykedik,a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem vét a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy.

2011. november 25., péntek

Múltbeli üzenet a jövő számára

Úgy elmennék néhány napra
mért nem engedsz engem
Úgyis visszajönnék hozzád
miért kételkedsz bennem

Úgy elmennék néhány hétre
más városban élni
Úgyis visszajönnék hozzád
tégedet szeretni

De ha engem el nem engedsz
el kell tőled válnom
Tiltott kincsek hívogatnak
meg kell őket látnom

Nem hallanál többé rólam
ha egyszer így elmennék
Nem is látnál többé soha
vissza nem jöhetnék

De ha engem elengednél
megköszönném néked
És ha bárki megvádolna
én megvédenélek

Bármit látok, bármit hallok
mindent elmesélnék
Ajándékot hoznék, mikor
végül visszatérnék

Úgy elmennék néhány napra
engedj hát el engem
Úgysem ér az egész semmit
ha nem tudsz bízni bennem

/Szörényi Szabolcs/

Hallgasd..
Peking, Tiltott város

2011. november 24., csütörtök

Dr. Martin Luther King

Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.

2011. november 23., szerda

Ismeretlen

Ha nem lenne fény, akkor árnyék sem lenne. Valójában az árnyék csak egy kis fény hiánya.

2011. november 22., kedd

2011. november 21., hétfő

Calvin Coolidge

Nem sokra haladunk azzal, ha egyszerűen csak megpróbáljuk elnyomni mindazt, ami gonosz. Legnagyobb reményünk abban van, hogy kibontakoztassuk mindazt, ami jó.

2011. november 20., vasárnap

2011. november 19., szombat

Andre Gide

Nem lehet új területeket felfedezni anélkül, hogy elhagynánk a partot hosszú időre.

2011. november 18., péntek

Woodrow Wilson

Nem csak a saját agyamat használom, hanem azt is, amit kölcsönözni tudok.

2011. november 17., csütörtök

George Washington

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad!

2011. november 16., szerda

Krishnamurti

A múlt igazsága az emlékezet hamuja; az emlékezet időhöz kötött, és a tegnap holt hamvában nincs igazság.

2011. november 15., kedd

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #10)

Hiába hirdet sok ezer nemes szót
a férfi, ha nem aszerint cselekszik.
A szerzetesség haszontalan annak;
pásztor, ki mások nyáját veszi számba.

Ha csak kevés szót mond is ki a férfi,
de törvényben jár, aszerint cselekszik,
a szenvedélyt és bűnt messzire vetve
helyes tudással, igaz ismerettel,
sem itt, sem ott túl semmire se vágyva,
a szerzetesség hasznára van annak.

2011. november 14., hétfő

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #09)

Megszenved a tetteiért ideát,
s megszenved értük majd odaát
a gonosztevő, ha pokolra zuhan,
s jajgathat: „Óh, miért tettem ezt!”

Örvendhet a tetteiért ideát
s örvendhet értük majd odaát
aki jót tesz, mert az égbe kerül,
s boldog lesz: „Helyesen tettem ezt!”

2011. november 13., vasárnap

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #08)

Megbánja, amit tett, még ideát,
s megbánja halála után odaát
a gonosztevő, mert gyötrelem
sújt rá gaztette jutalmaként.


Nem bánja, amit tett, sem ideát,
s nem bánja halála után odaát
aki jót tesz, mert igaz jutalom
vár rá jótette jutalmaként.

2011. november 12., szombat

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #07)

Mint a rosszul fedett házat elárasztja a zivatar,
a fegyelmezetlen lelket elárasztja a szenvedély.

Mint a jól befedett házat zivatar nem árasztja el,
a jól fegyelmezett lelket nem önti el a szenvedély.

2011. november 11., péntek

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #06)

Ki lényegtelent fontosnak, s nem fontosnak hisz lényegeset, téves gondolkozásával a lényeghez sosem jut el.

Ki fontosat lát fontosnak, s nem fontosnak lényegtelent,
helyes gondolkozásával a lényeghez eljut hamar.

2011. november 10., csütörtök

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #05)

Ha sárga köntöst öltött fel, de vétkét nem vetkőzte le,
hamisság s indulat rabja, nem érdemli meg e ruhát.

Ha vétkeit levetkőzte, az erényben szilárdan áll,
hamisság s indulat nélkül, méltán viseli e ruhát.

2011. november 9., szerda

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #04)

Aki csak a gyönyört nézi, nem fékezi érzékeit,
az evésben mértéktelen, hanyag és gyenge jellemű,
azt ledönti a Kísértő, mint korhadt fát a szélvihar.

Aki a rosszat átlátja, megfékezi érzékeit,
Az evésben mértékletes, hitben szilárd, iparkodó,
nem bír azzal a Kísértő, mint sziklával a szélvihar.

2011. november 8., kedd

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #03)

Mert gyűlöletet sohasem szüntet meg másik gyűlölet.
Örök törvény: ha nem gyűlölsz, úgy szűnik meg a gyűlölet.

Nem fogja fel sok ember, hogy fékeznie kell önmagát;
ám aki ezt felfogja, az megbékél, nem gyűlölködik.

2011. november 7., hétfő

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #02)

Bhavachakra
„Ő megsértett, ő megbántott, ő megütött, ő megrabolt.”
Aki folyton ezen töpreng, abban örök a gyűlölet.

"Ő megsértett, ő megbántott, ő megütött, ő megrabolt.”
Akit e gondolat nem bánt, abban kihuny a gyűlölet.

2011. november 6., vasárnap

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #01)

Photo by Nathan Freitas
A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki gonosz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi szenvedés, mint igavonót a kerék.

A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki igaz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi boldogság, mint árnyéka a lépkedőt.

2011. november 5., szombat

2011. november 4., péntek

Rajneesh Chandra Mohan Jain

Osho
A mag nem tudhatja, hogy mi fog történni; a mag soha nem látta még a virágot. És a mag el sem hiszi, hogy ott rejlik benne a gyönyörű virág lehetősége. A mag eddig biztonságban volt, akár ezer évig is biztonságban lett volna - a csíra számára azonban rengeteg a veszély. De a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy tudná "hová?" és "miért?"
Ki volt Osho?

2011. november 3., csütörtök

Norman Vincent Peale

Nem azok vagyunk, akinek hisszük magunkat, de amit hiszünk, olyanok vagyunk.

2011. november 2., szerda

Dr. House

Azért vállalok felelősséget, amit mondok. Nem azért, amit te értesz.

2011. november 1., kedd

Patricia Clafford

Alaszkai dupla szivárvány
A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával.

2011. október 31., hétfő

Anatole France

Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is. Nemcsak terveznünk, de hinnünk is.

2011. október 30., vasárnap

Andrew Grove

Mint sok sportágban, az időzítés - minden. Megfelelő pillanatban egy üzleti húzás lehet eredményes, de egy későbbi időpontban már kevésnek bizonyulhat a sikerhez.

2011. október 29., szombat

Seymour Cray

Mindig könnyű megtenni a következő lépést, és mindig lehetetlen megtenni két lépést egyszerre.

2011. október 28., péntek

Peter McArthur

Minden sikeres vállalkozásnak három emberre van szüksége - egy álmodóra, egy üzletemberre és egy gazdag emberre.

2011. október 27., csütörtök

Saul Alinsky

Minden gyökeres változást megelőz egy passzív, egyet nem értő, de nem kihívó beállítottság az emberek részéről. Reménytelenül sikertelennek, megvertnek, elveszettnek kell érezniük magukat, hogy el legyenek szánva: szakítanak a múlttal és szerencsét próbálnak a jövővel.

2011. október 26., szerda

Bill O’Reilly

Mindannyian seregnyi adottsággal és hibával születtünk. Csak fel kell ismerni valódi képességeinket, aztán kitalálni miként lehet velük sok pénzt keresni.

2011. október 25., kedd

Ismeretlen

Mi a különbség szegény és gazdag közt? Csak a szegény hiszi, hogy a pénz minden problémát megold.

2011. október 24., hétfő

Széchenyi István

Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.
Ki volt Széchenyi István?

2011. október 23., vasárnap

Milan Kundera

Aki idegenben él, üres térben lépeget magasan a föld fölött és nincs alatta védőháló, amit az emberek saját hazája nyújt, ahol rokonai, kollégái, barátai vannak, s ahol játszva megérteti magát a nyelven, amit gyermekkora óta ismer.
In memoriam 1956

2011. október 22., szombat

2011. október 21., péntek

Ismeretlen

Ha tudni akarod, hogy mit gondol Isten a pénzről, nézd meg azokat, akiknek adja. 

2011. október 20., csütörtök

Gail Sheehy

Ha nem változunk, nem gyarapszunk. Ha nem gyarapszunk, akkor nem igazán élünk.

2011. október 19., szerda

Ismeretlen

Ha nehéz feladatod akad, bízd lusta emberre - ki fogja módolni az egyszerűbb megoldást.

2011. október 18., kedd

Ed Howe

Ha meg akarsz tréfálni valakit , aki állandóan vitatkozik veled, érts egyet vele! 

2011. október 17., hétfő

C. Houghton

Ha kideríted, mit hajlandó feláldozni valaki azért, hogy teljesüljön a legfontosabb vágya, mindent megtudtál róla.

2011. október 16., vasárnap

Joseph P. Kennedy

Ha egy fontos személlyel tárgyalsz, képzeld el, hogy alsóneműben van! Én mindig ezt alkalmaztam az üzletben.

2011. október 15., szombat

Benjamin Franklin

Ha az ember a fejébe önti pénztárcáját, azt senki nem veheti el tőle. A tudásba befektetett pénz fizeti a legnagyobb kamatot.
Ki volt Benjamin Franklin?

2011. október 14., péntek

Ivan Turgenyev

Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni.

2011. október 13., csütörtök

Napoleon Hill

Figyeld, hol válik keménnyé a haladás és látni fogod, hogyan haladnak a kemények!

2011. október 12., szerda

Charles Gillette

Emerson azt mondta, hogy ha egy jobb egérfogót csinálsz, az emberek ösvényt taposnak a kunyhódhoz. Ez azonban ma már nem igaz. Senki sem fog hozzád ösvényt taposni. Be kell csomagolnod, és reklámoznod kell azt az egérfogót. Akkor jönni fognak.

2011. október 11., kedd

Andrew Carnegie

Elveheted a gyáraimat, a pénzemet, de hagyd meg az üzletkötőimet, és kevesebb mint két éven belül ugyanott leszek, ahol ma.

2011. október 10., hétfő

Herm Albright

Egy pozitív hozzáállás nem fogja megoldani minden problémádat, de elég embert fog bosszantani ahhoz, hogy érdemessé tegye az igyekezetet.

2011. október 9., vasárnap

Harry Lorayne

Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.

2011. október 8., szombat

Steve Jobs

A munka tölti ki az élet jelentős részét, ezért hogy elégedett legyél, jó munkát kell végezned. Az egyetlen esély, hogy jó munkát végezz, ha szereted, amit csinálsz.
Ki volt Steve Jobs?

2011. október 7., péntek

Harry Truman

Bámulatos, hogy miket lehet megvalósítani, ha nem érdekel, hogy ki kapja érte az elismerést.

2011. október 6., csütörtök

Vécsey Károly

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
In memoriam Aradi vértanúk. Kik voltak ők?

2011. október 5., szerda

CES

Hitrendszerünk valamennyi tévedéséért is felelősséget kell vállalnunk.

2011. október 4., kedd

Lord Rothschild

Az apám azt mondta, hogy ha ez lehetséges, soha ne adjak kölcsön pénzt annak, aki kér. Ha megteszem, meggyűlölnek emiatt.

2011. október 3., hétfő

Jules Verne

Amit egy ember el tud képzelni, azt valaki más meg tudja valósítani.

2011. október 2., vasárnap

Oscar Wilde

Amikor fiatal voltam, azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog a világon. Most, hogy felnőttem, már tudom: így van.

2011. október 1., szombat

Ralph Waldo Emerson

Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz.

2011. szeptember 30., péntek

Brian Tracy

Ahhoz, hogy elindulhass a gazdagság felé vezető úton, elég, ha a termékeid és a szolgáltatásaid csak 10%-kal jobbak, mint a versenytársaidé.

2011. szeptember 29., csütörtök

2011. szeptember 28., szerda

2011. szeptember 27., kedd

Thomas Jefferson

A világon semmi sem állíthatja meg a jó szellemi hozzáállással rendelkező embert, hogy elérje a célját. A világon semmi sem tud segíteni a rossz szellemi hozzáállású emberen.

2011. szeptember 26., hétfő

Robert Frost

A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész hagyni őket dolgozni.

2011. szeptember 25., vasárnap

Robert Townsend

A vezetési tanácsadók olyan fickók, akik kölcsönkérik az órádat, hogy megmondják neked, mennyi az idő, azután továbbállnak az óráddal.
Mit tudhatunk Robert Townsendról?

2011. szeptember 24., szombat

Confucius

A vagyon és hírnév minden ember vágya. A kérdés csak az, hogy mit vagy hajlandó értük elcserélni?
Ki volt Confucius?

2011. szeptember 23., péntek

Charles Caleb Colton

A vagyon egy relatív dolog, mert akinek kevés van és kevesebbet akar, az gazdagabb, mint akinek sok van és még többet akar.

2011. szeptember 22., csütörtök

2011. szeptember 21., szerda

Frank Crane


A siker titka az, hogy képesek legyünk megváltoztatni emberek véleményét. Ettől lesz valaki jó ügyvéd, jó politikus, jó fűszeres.

2011. szeptember 20., kedd

2011. szeptember 19., hétfő

Earl Wilson

A siker egyszerűen csak szerencse kérdése. Kérdezz meg egy sikertelent!

2011. szeptember 18., vasárnap

Malcolm Forbes

A pénzen nem vásárolhatunk boldogságot, mondják. Ez igaz, de a pénz előmozdítja és megkönnyíti, hogy boldogok legyünk. Ha tanácsolhatok valamit: igyekezzenek minél többet birtokolni belőle.

2011. szeptember 17., szombat

Henry Fielding

A pénz többet mond egy pillanat alatt, mint a legékesszólóbb szerető egy egész év alatt.

2011. szeptember 16., péntek

Conn Iggulden

A bátorságot nem lehet eldugni, mint a csontokat a zsákba. Elő kell venni, újra meg újra fel kell mutatni a fénybe, és minden alkalommal erősebb lesz. Ha azt hiszed, elteheted arra az időre, amikor szükséged lesz rá, tévedsz. Olyan ez, mint bármely része az erődnek. Ha nem törődsz vele, a zsák akkorra ürül ki, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá.

2011. szeptember 15., csütörtök

Trevanian

A hegymászó csupán a testi épségét kockáztatja, és az erejét őrli fel. A barlangász ezzel szemben az idegeit tépázza, és ősi félelmekkel néz szembe. A bennünk élő primitív vadállat tele van ésszerűtlen és logikátlan, mélységes rettegéssel: fél a sötéttől. Fél attól, hogy alászálljon a föld mélyébe, amelyet mindig is gonosz erők lakhelyének tartott. Fél attól, hogy egyedül maradjon. Fél attól, hogy csapdába essen. Fél a víztől, mert az ősidőkben ebből az elemből emelkedett ki, hogy emberré váljon. Legősibb rémálmaiban sötétben zuhan alá, vagy ismeretlen útvesztőkben tévelyeg. És a barlangász, amilyen bolond, tudatosan választja magának ezeket a lidércnyomásos körülményeket. Ezért is eszelősebb a hegymászónál, mert amit minden pillanatban kockára vet, az nem más, mint az elméje épsége.
Ki volt Trevanian?