Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2009

Ismeretlen

Tégy jót, és gondold meg, hogy minden óra lehet az utolsó.

CES

Boldog az, - talán tudattalanul - ki jelen életében túljut egy életkarmán, mégha oly' fájdalmas is!
Nemigen van szörnyűbb annál, mint egy "egész életen" át gyötrödni azon, hogy "MIÉRT?!"

Ismeretlen

Aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, téved. Ám, aki azt hiszi, hogy a többiek nem tudnak boldogulni nélküle, az még inkább téved.

Avilai Szent Teréz

Ne zavarjon semmi, ne félj semmitől! Minden múlófélben van, kivéve az örökké való Urat. Nyugodt állhatatossággal fogadj el mindent. Aki Istené, azt szorultságában Isten segíti.
Ki volt Avilai Szent Teréz?

W.Rogers

Túlságosan sok ember költi meg nem érdemelt pénzét olyan dolgokra, amelyekre nem vágyik, hogy elkápráztason olyan embereket, akiket nem kedvel.

Teréz anya

Az élet szeretet - add át magad!
Ki volt Teréz anya?

Bródy János

Ezen a Földön mindannyian látogatók vagyunk, s ha elmegyünk, magunk után ki tudja, mit hagyunk. Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát, hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ.
Ki Bródy János?

Ismeretlen

Ez az én karácsonyi ajándékom mindazoknak, akik már olvasnak, mindazoknak, akik majd olvasni fognak és azoknak, akik sosem fognak olvasni. :)
Boldog Karácsonyt mindenkinek!


Egy jobb világ kulcsa a ma Anyáinak kezében van, hiszen a ő kezükből kerül ki a jövő nemzedéke.

Dan Millman

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.
Mit tudhatunk Dan Millmanról?

Darnel Christian

A tehetség nem elég. A világ tele van meg nem értett zsenikkel. A kitartás és a szorgalom a siker igazi alapja.
Ki Darnel Christian?

Ismeretlen

Aki nem tud gyakran és szívből nevetni, annak halott a lelke.

Funicello

Az életnek nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy csodálatos legyen.
Ki volt Annette Funicello?

Wass Albert

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt!
Ki volt Wass Albert?

Osho

Amit el lehet tőled venni, az meg sem érdemli, hogy megtartsd. Amit pedig nem lehet tőled elvenni, azért miért aggódnál? A valódi kincset nem veszítheted el.
Ki volt Rajneesh Chandra Mohan Jain (Bhagwan Shree Rajneesh, röviden: Osho)?

Epiktétosz

Ha belátod, hogy valamit meg kell tenned, tedd meg, és ne kerüld azt.
Ki volt Epiktétosz?

Omar Khajjam

A szűkölködőnek adj, a bűnösnek bocsáss meg! Senkit se bánts meg! Mosolyogj a bajon!
Ki volt Omar Khajjam?

Talmudi bölcsesség

Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod.

S.Show

Ha úgy döntesz, nem akarsz többet annál, ami éppen most a tiéd, szabad vagy. Szükségtelen aggodalmak nélkül haladhatsz pillanatról pillanatra.

Hamvas Béla

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd!
Ki volt Hamvas Béla?

Mitsune

Futsz a hegyekbe a föld zavarát kerülve. Ámde, ha bánat majd a hegyekbe is elmegy utánad, hová vonulsz?

La Rochefoucauld

Ha önmagunkban nem leljük a nyugalmat, hiábavaló másutt keresnünk.

Ki volt La Rochefoucauld?

Ismeretlen

Hittel tedd meg az első lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.

Tolsztoj

Apró változások teszik teljessé az életet.

Ki volt Lev Nyikolajevics Tolsztoj?

Galilei

Önmagunk ellen küzdeni a legnagyobb küzdelem. Önmagunkat legyőzni a legnagyobb győzelem.

Ki volt Galileo Galilei?

Szabó Gyula

Ne gondoljuk, hogy feladatok nélkül jöttünk a világra.
Mit tudhatunk Szabó Gyuláról?

Teréz anya

Az élet egyetlen esély - vedd komolyan!
Ki volt Teréz anya?

Darnel Christian

Életünk folyamán kétféle fájdalommal találkozhatunk. Az egyik, amelyet másoknak okozunk. A másik, amelyet elszenvedünk. A kettő mindig arányban van.
Ki Darnel Christian?
A boldogság azoknak van fenntartva, akik hajlandóak boldogok lenni, dacára a körülményeiknek.Ki Darnel Christian?

Cervantes

Az álmot, mit nem láttak még, és győzni, hol nem győztek még. A bánatot eltűrni némán, s elérni a távoli célt.
Ki volt Cervantes?

Gandhi

Először magadban kell létrehozni a változást, melyet a világtól követelsz.
Ki volt Mahatma Gandhi?

Kodály Zoltán

Két ember közt a legrövidebb út: egy mosoly.
Ki volt Kodály Zoltán?

Bölcs Salamon

Az irgalmasság és az igazság ne hagyjon el Téged - írd azokat a Te szívednek táblájára.
Ki volt Bölcs Salamon?

Ady Endre

Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
Ki volt Ady Endre?

Szufi mondás

Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész világot.

Albert Einstein

A tudomány csak botorkál a vallás nélkül, a vallás meg vakoskodik a tudomány nélkül.
Ki volt Albert Einstein?

János apostol

Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.Ki volt János apostol?

Szent Ágoston

Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van teli. A szeretethez nem kell teli erszény.
Ki volt Szent Ágoston?

Mello

Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlóak azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha nem jár változással. Ki volt Anthony de Mello?

Pál apostol

A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Ki volt Pál apostol?

Mello

Gyakran, amikor azt mondjuk, hogy valami nem igaz, többnyire azt értjük rajta: "Ez nekem nem tetszik".Ki volt Anthony de Mello?

Leonardo da Vinci

Engem az akadályok nem tudnak letörni. Minden akadály csak tovább erősíti bennem a kemény elszántságot.
Ki volt Leonardo da Vinci?

James Allen

Mindig ahhoz vonzóds, amit titokban a legjobban szeretsz. Az emberek valójában nem azt érik el, amit akarnak, hanem azt, amik valójában ők saját maguk.
Ki volt James Allen?

Ismeretlen

Ne légy babonás mert balszerencsés leszel!

Mike Todd

Sohasem voltam szegény, csak időnként leégtem. Szegénynek lenni a gondolkodás korlátoltságát jelenti. Leégve lenni csupán átmeneti állapot.Ki volt Mike Todd?

Ismeretlen

A pénz nem minden, de pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, ami eszembe jut a sok-sok dolog közül, amelyeket valóban nagyon szeretek.

Kínai mondás

Egyetlen beszélgetés  egy bölcs emberrel ér annyit, mint ha egy hónapig könyveket olvasnál.

Lao-ce

A bölcs egyenes és mást meg nem rövidít. Önzetlen és mást meg nem károsít. Igaz és semmit meg nem hamisít. Fény, mely nem vakít.Ki volt Lao-ce?

William Shakespeare

A bölcs nem ül, s sír veszteségein. Derülten néz, a bajt hogy üsse helyre.
Ki volt William Shakespeare?

Henry Ford

Hiszek benne, hogy Isten irányítja a dolgokat, és neki nincs szüksége a tanácsaimra. Ha Isten vezet, akkor végül minden jóra fordul. Min idegeskednék?Ki volt Henry Ford?

F.Backon

Egy kevés filozófia az ember agyát fogékonnyá teszi az ateizmusra, de a filozófia mélysége visszatéríti a vallásra.

O.Khajjam

A Nagy Kéz ír, s tovább megy, és a holt egek zúgják a lángoló sikolyt. Millió könny egy sort le nem töröl, millió jaj egy betűt ki nem olt.

Mello

Félsz a holnaptól, mert nem tudod, mit hoz, s közben nem veszed észre, hogy a tegnap éppen olyan veszélyes volt.Ki volt Anthony de Mello?

Nisargadatta Maharaj

Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Minden más csak erő- és időpocsékolás.
Ki volt Nisargadatta Maharaj?

Assisi Szent Ferenc

Először azt csináld, ami szükséges. Utána azt, ami lehetséges. És hirtelen azon találod magad, hogy megcsináltad a lehetetlent.
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Ovidius

Azt, mit fényleni látsz, sose véljed azonnal aranynak!
Ki volt Ovidius?

Gandhi

A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.
Ki volt Mahatma Gandhi?

Plautus

Üsd a vasat, rőten, míg izzik, egészen erősen.
Ki volt Plautus?

Zarathusztra

Másokkal jót tenni nem kötelesség. Öröm, mert saját egészségedet és boldogságodat szolgálja.
Ki volt Zarathusztra?