2009. december 31., csütörtök

2009. december 30., szerda

Partson

Ha valaki szivárványt akar, túl kell élnie az esőt.

CES

Boldog az, - talán tudattalanul - ki jelen életében túljut egy életkarmán, mégha oly' fájdalmas is!
Nemigen van szörnyűbb annál, mint egy "egész életen" át gyötrödni azon, hogy "MIÉRT?!"

2009. december 29., kedd

2009. december 28., hétfő

Ismeretlen

Aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, téved. Ám, aki azt hiszi, hogy a többiek nem tudnak boldogulni nélküle, az még inkább téved.

2009. december 27., vasárnap

Avilai Szent Teréz

Ne zavarjon semmi, ne félj semmitől! Minden múlófélben van, kivéve az örökké való Urat. Nyugodt állhatatossággal fogadj el mindent. Aki Istené, azt szorultságában Isten segíti.
Ki volt Avilai Szent Teréz?

2009. december 26., szombat

W.Rogers

Túlságosan sok ember költi meg nem érdemelt pénzét olyan dolgokra, amelyekre nem vágyik, hogy elkápráztason olyan embereket, akiket nem kedvel.

2009. december 24., csütörtök

Bródy János

Ezen a Földön mindannyian látogatók vagyunk, s ha elmegyünk, magunk után ki tudja, mit hagyunk. Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát, hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ.
Ki Bródy János?

Ismeretlen

Ez az én karácsonyi ajándékom mindazoknak, akik már olvasnak, mindazoknak, akik majd olvasni fognak és azoknak, akik sosem fognak olvasni. :)
Boldog Karácsonyt mindenkinek!


Egy jobb világ kulcsa a ma Anyáinak kezében van, hiszen a ő kezükből kerül ki a jövő nemzedéke.

2009. december 23., szerda

Dan Millman

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.
Mit tudhatunk Dan Millmanról?

Darnel Christian

A tehetség nem elég. A világ tele van meg nem értett zsenikkel. A kitartás és a szorgalom a siker igazi alapja.
Ki Darnel Christian?

2009. december 22., kedd

2009. december 21., hétfő

Funicello

Az életnek nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy csodálatos legyen.
Ki volt Annette Funicello?

2009. december 20., vasárnap

P.Devon

Dícsérd Istent mindenért, ami elmúlt. Bízzál Istenben mindazért, ami eljövend.

2009. december 19., szombat

Wass Albert

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt!
Ki volt Wass Albert?

2009. december 18., péntek

Osho

Amit el lehet tőled venni, az meg sem érdemli, hogy megtartsd. Amit pedig nem lehet tőled elvenni, azért miért aggódnál? A valódi kincset nem veszítheted el.
Ki volt Rajneesh Chandra Mohan Jain (Bhagwan Shree Rajneesh, röviden: Osho)?

2009. december 17., csütörtök

T.Powell

Az Élet rövidsége figyelmeztet, hogy bölcsen éljük napjainkat.

2009. december 15., kedd

2009. december 14., hétfő

Epiktétosz

Ha belátod, hogy valamit meg kell tenned, tedd meg, és ne kerüld azt.
Ki volt Epiktétosz?

2009. december 13., vasárnap

Omar Khajjam

A szűkölködőnek adj, a bűnösnek bocsáss meg! Senkit se bánts meg! Mosolyogj a bajon!
Ki volt Omar Khajjam?

2009. december 11., péntek

2009. december 10., csütörtök

S.Show

Ha úgy döntesz, nem akarsz többet annál, ami éppen most a tiéd, szabad vagy. Szükségtelen aggodalmak nélkül haladhatsz pillanatról pillanatra.

2009. december 9., szerda

Hamvas Béla

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd!
Ki volt Hamvas Béla?

2009. december 8., kedd

Mitsune

Futsz a hegyekbe a föld zavarát kerülve. Ámde, ha bánat majd a hegyekbe is elmegy utánad, hová vonulsz?

2009. december 7., hétfő

2009. december 6., vasárnap

Majla Sándor

Mert nem lehet és nem szabad a földre rogynod súly alatt. Se senny, se vér, se áldozat ne tántorítsa álmodat

2009. december 5., szombat

Ismeretlen

Hittel tedd meg az első lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.

CES

Semmi sem tart örökké, de úgy kell hozzáállni, hogy az lesz.

Talmudi bölcsesség

Ha még én sem állok ki magamért, ki áll ki értem? Ha csak magamért állok ki, mit is érek? És ha most nem, akkor mikor?

2009. december 3., csütörtök

Galilei

Önmagunk ellen küzdeni a legnagyobb küzdelem. Önmagunkat legyőzni a legnagyobb győzelem.

Ki volt Galileo Galilei?

2009. december 1., kedd

Darnel Christian

Életünk folyamán kétféle fájdalommal találkozhatunk. Az egyik, amelyet másoknak okozunk. A másik, amelyet elszenvedünk. A kettő mindig arányban van.
Ki Darnel Christian?

2009. november 30., hétfő

Bach

Nem kél olyan vágy benned, melyhez ne kelne erő is benned valóra váltani.

2009. november 29., vasárnap

A boldogság azoknak van fenntartva, akik hajlandóak boldogok lenni, dacára a körülményeiknek.

Ki Darnel Christian?

CES

Mit sem ér - az élet szeret nélkül!

2009. november 28., szombat

Cervantes

Az álmot, mit nem láttak még, és győzni, hol nem győztek még. A bánatot eltűrni némán, s elérni a távoli célt.
Ki volt Cervantes?

2009. november 27., péntek

Gandhi

Először magadban kell létrehozni a változást, melyet a világtól követelsz.
Ki volt Mahatma Gandhi?

2009. november 26., csütörtök

2009. november 24., kedd

Ady Endre

Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.
Ki volt Ady Endre?

2009. november 23., hétfő

Szufi mondás

Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész világot.


2009. november 22., vasárnap

Albert Einstein

A tudomány csak botorkál a vallás nélkül, a vallás meg vakoskodik a tudomány nélkül.
Ki volt Albert Einstein?

2009. november 21., szombat

János apostol

Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.

Ki volt János apostol?

2009. november 20., péntek

Szent Ágoston

Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van teli. A szeretethez nem kell teli erszény.
Ki volt Szent Ágoston?

2009. november 19., csütörtök

Mello

Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlóak azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha nem jár változással.

Pál apostol

A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Ki volt Pál apostol?

2009. november 18., szerda

Mello

Gyakran, amikor azt mondjuk, hogy valami nem igaz, többnyire azt értjük rajta: "Ez nekem nem tetszik".

Ki volt Anthony de Mello?

2009. november 16., hétfő

2009. november 15., vasárnap

Ismeretlen

Törődj a jövőddel, mert holnaptól ott kell élned!

Ismeretlen

Mindegy mi van legbelül. Csak az számít, amit teszel.

Ismeretlen

Az agynak teljesen mindegy mit csinál. Ha azt gyakran csinálja akkor egyre jobban csinálja.
(...na, erről egy másik blogomban még írok.)

Ismeretlen

Egymást szolgálva válhatunk szabaddá.

Ismeretlen

A siker nem más, mint erő és képességek koncentrációja.

Leonardo da Vinci

Engem az akadályok nem tudnak letörni. Minden akadály csak tovább erősíti bennem a kemény elszántságot.
Ki volt Leonardo da Vinci?

2009. november 14., szombat

Ismeretlen

A legtöbb ember pénzügyi gondja rendkívül egyszerű - egyszerűen nincs semennyi pénzük.

2009. november 13., péntek

James Allen

Mindig ahhoz vonzóds, amit titokban a legjobban szeretsz. Az emberek valójában nem azt érik el, amit akarnak, hanem azt, amik valójában ők saját maguk.
Ki volt James Allen?

Ismeretlen

Ne légy babonás mert balszerencsés leszel!

2009. november 12., csütörtök

Mike Todd

Sohasem voltam szegény, csak időnként leégtem. Szegénynek lenni a gondolkodás korlátoltságát jelenti. Leégve lenni csupán átmeneti állapot.

Ki volt Mike Todd?

2009. november 11., szerda

Ismeretlen

A kemény munka a jövőben fizetődik ki. A lustaság azonban azonnal.

2009. november 10., kedd

Ismeretlen

A pénz nem minden, de pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, ami eszembe jut a sok-sok dolog közül, amelyeket valóban nagyon szeretek.

2009. november 9., hétfő

Kínai mondás

Egyetlen beszélgetés  egy bölcs emberrel ér annyit, mint ha egy hónapig könyveket olvasnál.

Lao-ce

A bölcs egyenes és mást meg nem rövidít. Önzetlen és mást meg nem károsít. Igaz és semmit meg nem hamisít. Fény, mely nem vakít.

Ki volt Lao-ce?

2009. november 7., szombat

2009. november 6., péntek

Henry Ford

Hiszek benne, hogy Isten irányítja a dolgokat, és neki nincs szüksége a tanácsaimra. Ha Isten vezet, akkor végül minden jóra fordul. Min idegeskednék?

Ki volt Henry Ford?

2009. november 5., csütörtök

E.Hicks

Nem kell bizonygatnod, hogy jogod van a létezéshez. Léted már önmagában bizonyíték ehhez.

2009. november 4., szerda

2009. november 3., kedd

F.Backon

Egy kevés filozófia az ember agyát fogékonnyá teszi az ateizmusra, de a filozófia mélysége visszatéríti a vallásra.

2009. november 2., hétfő

O.Khajjam

A Nagy Kéz ír, s tovább megy, és a holt egek zúgják a lángoló sikolyt. Millió könny egy sort le nem töröl, millió jaj egy betűt ki nem olt.

2009. november 1., vasárnap

Mello

Ami igazán él, annak meg kell halnia. Nézzétek a virágokat! Csak a művirágok nem hervadnak el.

2009. október 31., szombat

Mello

Félsz a holnaptól, mert nem tudod, mit hoz, s közben nem veszed észre, hogy a tegnap éppen olyan veszélyes volt.

Ki volt Anthony de Mello?


2009. október 30., péntek

Nisargadatta Maharaj

Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Minden más csak erő- és időpocsékolás.
Ki volt Nisargadatta Maharaj?

2009. október 29., csütörtök

Assisi Szent Ferenc

Először azt csináld, ami szükséges. Utána azt, ami lehetséges. És hirtelen azon találod magad, hogy megcsináltad a lehetetlent.
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

2009. október 28., szerda

2009. október 27., kedd

Royal

A szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel.

2009. október 26., hétfő

Gandhi

A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.
Ki volt Mahatma Gandhi?

2009. október 25., vasárnap

2009. október 24., szombat

Zarathusztra

Másokkal jót tenni nem kötelesség. Öröm, mert saját egészségedet és boldogságodat szolgálja.
Ki volt Zarathusztra?