2014. április 30., szerda

Ovidius

Laudamus veteres, sed nostris utimus annis.
Dicsérjük mi a múlt, ám vígan éljük a mát.

2014. április 29., kedd

Ovidius

Lis est cum forma magna pudicitiae.Szépség és erény közt sose szűnik a harc.

2014. április 28., hétfő

Ovidius

Erubescit, salva res es. 
Aki pirulni tud, az még nem elveszett ember.

2014. április 27., vasárnap

Ovidius

Eligitaequalem sibi prudens quoisque sodalem.
Bölcs, ki olyat választ, ki egyenlő véle, barátnak.

2014. április 26., szombat

2014. április 25., péntek

Muret

Discere non est vitiosum, sed ignorare.
Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság.

2014. április 24., csütörtök

Livius

Intacta invidia sunt, ad summa ferme tenuit.
A középszerűséget nem támadja az irigység, rendszerint a kiemelkedőket veszi célba.

2014. április 23., szerda

Livius

Multumdeliras, diras cum surgis in iras.
Hullasz elmezavarba, ha gyulsz tombolva haragra.

2014. április 22., kedd

Livius

Multitudo aut servit humiliter, aut superbe dominatur. 
A tömeg vagy meghunyászkodó szolga, vagy könyörtelen zsarnok.

2014. április 21., hétfő

Livius

Homines in regis mores se formant. Az emberek királyuk erkölcseihez igazodnak.

2014. április 19., szombat

Iuvenalis

Consentit facilius unus, quam multi. 
Egy embert könnyebb meggyőznöd, mint sokaságot.

2014. április 18., péntek

Iuvenalis

Hoc facias bomini, quod cupis esse sibi.
Embertársaddal tedd, mire vágysz magad is.

2014. április 17., csütörtök

Iuvenalis

Praevia lucidior multo candela sequente. 
Jobb egy gyertya elöl, mint számos lámpa mögöttünk.

2014. április 16., szerda

Horatius

Ingenium cunctas nobile vincit opes.
Túltesz a jól művelt elme a kincseshegyeken.

2014. április 15., kedd

Horatius

Mediocribus esse poetis non homines, non di, non concessere columnae!
Közepes költőn soha ember, isten, s könyvesbolt, kirakat nem fog könyörülni!

2014. április 14., hétfő

Horatius

Fortes creantur forbitus et bonis: est in iuvencis, est in equis patrum virtus.
Nagy hírű hősnek hős fia lesz: hevít bikát az ősi tűz s telivér lovat.

2014. április 13., vasárnap

Simon András

Az igazi ajándék az egyik ember számára a másik ember lehet, a másik szívtől szívig érő szeretete.

2014. április 12., szombat

Horatius

Die solo non exstructa Roma.
Róma sem épült fel hirtelen, egy nap alatt.

2014. április 11., péntek

2014. április 10., csütörtök

Horatius

Aliter in theoria, aliter in praxi.
Más az elmélet, és más a gyakorlat.

2014. április 9., szerda

Horatius

Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis.
Azt, amitől rettegsz magad is, mással se tegyed meg.

2014. április 8., kedd

Erasmus

Minutula pluvia imbrem parit.
Kis cseppekből nő nagyra a záporeső.

2014. április 7., hétfő

Erasmus

Domus amica. domus optima.
Baráti hajlék a legvonzóbb hajlék

2014. április 6., vasárnap

Erasmus

Adversus solem ne loquitur.
Ne vitatkozz azzal, ami világos, mint a nap

2014. április 5., szombat

Cicero

Valde gravant natos dira et maledicta parentum.
Gyötri a gyermekeket szüleik rossz híre, hibája.

2014. április 4., péntek

2014. április 3., csütörtök

Cicero

Inter arma silent leges.
A háborúban elnémulnak a törvények.

2014. április 2., szerda

Cato

Nomina stultorum iacent ubique locorum.
Merre szemünk láthat, bárhol ott a neve a butáknak.

2014. április 1., kedd