2013. március 31., vasárnap

Krishnamurti

Ha nem értitek meg, hogy az élet célja a szabadság, akkor nem tesztek egyebet, mint hogy elméletek, hitelvek, bölcseletek és vallások feltalálásával kalitkátok rácsait aranyozzátok.

2013. március 30., szombat

2013. március 29., péntek

Krishnamurti

Abban a pillanatban, amikor a szerelemnek nevezett rendkívüli dolog bekövetkezik a szívedben, átérzed a mélységét, gyönyörűségét és felfedezed, hogy megváltozott számodra a világ.

2013. március 28., csütörtök

Krishnamurti

Szeretnéd, ha szeretnének, mert te nem szeretsz; ám attól a pillanattól fogva, ahogy te szeretsz, már nem kérdezed, hogy szeret-e valaki vagy sem.

2013. március 27., szerda

2013. március 26., kedd

Krishnamurti

Hogy valamit szerethess, ismerned, értened kell. Hogy szeresselek, ismernem kell téged, érdeklődnöm kell, kutatnom kell, ki vagy, fogékonynak kell lennem minden hangulatodra, változásodra, s ki kell lépnem saját törekvéseim, céljaim, vágyaim zárlatából. És megismerve téged elkezdem felfedezni saját magam. Nélküled nem léteznék; és ha nem értem meg ezt a kapcsolatot közted és köztem, hogyan létezhetne szeretet?

2013. március 25., hétfő

Krishnamurti

A világon a legnehezebb dolgok egyike valakit hallgatni. (...) Ez csak úgy működik, ha elvek és gondolatok nélkül figyelsz, ha közvetlen kapcsolatban vagy a másikkal - s rögtön tudni fogod, hogy amit beszél, az igaz vagy hamis.

2013. március 24., vasárnap

Krishnamurti

Mi folytonosan arra törekszünk, hogy ezzé vagy azzá váljunk, hogy elérjünk egy bizonyos állapotot, hogy ilyen vagy olyan tapasztalatra tegyünk szert... - így a tudat örökkön-örökké valamivel foglalkozik; sohasem nyugodt annyira, hogy odahallgasson a saját küzdelmeinek és fájdalmainak zajára.

2013. március 23., szombat

Krishnamurti

A vallás a jóság érzése, olyan áradó szeretet, mint egy folyó, élő és örökké mozgásban van. Abban az állapotban meglátjuk, hogy eljön a pillanat, amikor már nincs szükség további keresésre. Ennek a keresésnek a vége valami teljesen másnak a kezdetét jelenti. Isten, az igazság és a jó érzés keresése nem azonos a jóság és alázat gyakorlásával, hanem olyan va­laminek a kutatása, amely felülemelkedik az elme felfedezésein és trükkjein. Ez azt jelenti, hogy érezni fogunk valamit, benne élünk, vele létezünk - ez az igazi vallás. Ezt viszont csak akkor valósíthatjuk meg, ha elhagyjuk a magunknak ásott medencét, és belevetjük magunkat az élet hömpölygő folyamába. Az élet ezután lenyűgöző módon fog óvni bennünket, így magunkra már nem kell vigyáznunk. Az élet magával sodor, mivel részévé válunk. Nem lesz probléma a biztonsággal, azzal sem kell törődni, mit mondanak, vagy nem mondanak az emberek. Ez az élet szépsége.

2013. március 22., péntek

Ismeretlen

Nem tudom, meddig élek, de ameddig még élek, meg kell tanulnom, milyen az, amikor az ölel magához, akinél ott felejtettem a lelkemet.

2013. március 21., csütörtök

2013. március 20., szerda

Thomas Huxley

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.

2013. március 19., kedd

2013. március 18., hétfő

Jonathan Swift

Az a sztoikus elgondolás, hogy úgy elégítjük ki igényeinket, hogy megnyessük értük vágyainkat olyan, mintha levágnánk a lábunkat amikor cipőt akarnánk magunknak.

2013. március 17., vasárnap

Lily Tomlin

Az a probléma a szamárlétrával, hogy ha még feljebb is jutsz rajta, akkor is csak szamár maradsz.

2013. március 16., szombat

H. L. Mencken

Az a legköltségesebb ostobaság, ha szenvedélyesen hiszünk egy nyilvánvalóan hamis dologban.

2013. március 15., péntek

Kölcsey Ferenc

Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élte fenntartásaért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban fejlik ki; s amint valamely embertársaság szerencsésb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát: polgárai minden szépben és jóban aszerént haladhatának. Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfőbb gondjává tennie.

2013. március 14., csütörtök

2013. március 13., szerda

2013. március 12., kedd

2013. március 11., hétfő

2013. március 10., vasárnap

Mary H. Waldrip

Amint azt hiszed, hogy elvégezted a tapasztalat iskoláját, valaki új tantárgyat talál ki.

2013. március 9., szombat

Dr. Martin Luther King

Amikor mindennek vége, akkor nem az ellenfeleink szavára, hanem a barátaink némaságára fogunk emlékezni.

2013. március 8., péntek

Gárdonyi Géza

Szeretettel Nőnap alkalmából!
Napnyugta után minden nő érzi, hogy fölötte a hatalma a férfinak. Esti virág a nő, napnyugta után mutatkozik teljes pompájában, s holdvilágnál varázsában is.


2013. március 7., csütörtök

Ismeretlen

Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.

2013. március 6., szerda

Ismeretlen

Akkor leszünk boldogok, ha abbahagyjuk a gondjaink miatti sopánkodást, és hálát adunk mindazokért a gondokért, melyekben nincs részünk.

2013. március 5., kedd

2013. március 4., hétfő

2013. március 3., vasárnap

2013. március 2., szombat

Konfucius

Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van.

2013. március 1., péntek