2012. április 30., hétfő

Martin Luther King

Életmódunk elhagyta életcéljainkat. Tudományos hatalmunk elhagyta lelki hatalmunkat. Irányított rakétáink és félrevezetett embertársaink vannak.

2012. április 29., vasárnap

Müller Péter

Amíg nem mondod valakire, hogy Ő AZ! - addig nem is szereted igazán. És ha felmerül benned a gyanú: "Lehet, hogy mégsem Ő AZ? " - azt jelenti, hogy már nem szereted.
Mit tudhatunk Müller Péterről?

James Mackintosh

Elégedettek lehetünk azzal, amink van, de soha nem azzal, akik mi magunk vagyunk.

2012. április 28., szombat

Sten

Egy primitív társadalom első ismérve, hogy fejlettnek tartja önmagát.

2012. április 27., péntek

Eric Hoffer

Egy ország teljesítőképességét végső soron az határozza meg, milyen mértékben képes kibontakoztatni az egyénekben rejlő erőket.

2012. április 26., csütörtök

2012. április 25., szerda

Samuel Goldwyn

Az optimista olyan fickó, aki hisz abban, hogy a légy azt keresi, hogyan juthatna ki a szobából.

2012. április 24., kedd

James Branch Cabell

Az optimista kijelenti, hogy a lehetséges legjobb világban élünk, a pesszimista tart attól, hogy ez igaz.

2012. április 23., hétfő

Wilhelm Nietzsche

Az idealista javíthatatlan. Ha kipenderítik a mennyországból, eszményt kovácsol a poklából.

2012. április 22., vasárnap

George Moore

Az ember végigutazza a világot keresvén azt, amire szüksége van, és hazatér, hogy megtalálja azt.

2012. április 21., szombat

Martin Luther King

Az ember legvégső mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és a komfort idején, hanem hogy mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején.

2012. április 20., péntek

Az élet

Az élet olyan, mint egy tükör. Mindig olyannak látjuk, amilyenek vagyunk.

2012. április 19., csütörtök

Eric Tappert

Az a probléma a sportszerűséggel, hogy veszítened kell ahhoz, hogy bebizonyítsd, hogy sportszerű vagy.

2012. április 18., szerda

Dalai Láma

Te azt az embert csodálod, aki felér a csúcsra - mi azt, aki lent hagyja önteltségét.

2012. április 17., kedd

Önértékelés

Amit magamról gondolok, az egyetlen, ami számít. Én értékelem magam, én emlékszem magamra.

2012. április 16., hétfő

Chrome Ball Studio


Kattints a logora!

A vállalkozásod első 3 évében tett lépéseid meghatározzák a vállalkozásod hátralevő életét: pénzügyileg, szakmailag, mindenhogyan.

2012. április 15., vasárnap

Helen Keller

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.

2012. április 14., szombat

Ivy Baker Priest

A világ kerek és az a pont, amely a világ végének tűnik, akar kezdőpont is lehet.

2012. április 13., péntek

Richard Paul Evans

Boldog Születésnapot Andris!
Azt a napot ünnepeljük, amikor életünk részévé vált. Végül mi másról szólhatna egy születésnapi ünnepség?
 

2012. április 12., csütörtök

Simon András

Boldog Születésnapot Irisz!
Az igazi ajándék az egyik ember számára a másik ember lehet, a másik szívtől szívig érő szeretete. 


2012. április 11., szerda

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

Egész uton - hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

2012. április 10., kedd

Florence Littauer

... ha nem értjük meg a személyiségek mibenlétét, nem érthetjük meg egymást sem, és nem simíthatjuk el a nézeteltéréseket. Érzelmileg szerethetjük egymást, amikor összeházasodunk, de ettől még nem tudjuk igazából, hogy gondolkodik a másik ember. De ahogy a szenvedély kihűl, és marad helyette a hétköznapok taposómalma szükségünk lesz arra a megértésre, amely fölé emelkedik a szenvedélynek. Nélküle megszakadnak a közlés csatornái és a házasfelek vagy dühbe jönnek, vagy megfagynak, de végül már egyáltalán nem beszélnek egymással. Ezektől az ösztönös reakcióktól mindkét fél elkeseredik és magányosnak érzi magát.

2012. április 9., hétfő

Lukács evangéliuma

Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

2012. április 8., vasárnap

Zsolnai László

Kifizetve 

Elvégeztetett - hallatszott egy csendes hang a szélben,
a gyötrelmének vége, az élet kihunyt a szemében.
Csepp, csepp, csepp, csepeg a földre az élet,
azt hitték, ez jelenti neki a véget.
De harmadnapra új szelek fújtak,
a remény lángjai a szívekben újra kigyúltak.

Egy csepp te érted folyt le a kereszten
azért, hogy a gonosz téged eleresszen.
Hogy szabad légy, ne rab többé,
így válnak bűneid mind köddé.

A te életednek is ez a bére,
a Megváltó egy csepp vére.

2012. április 7., szombat

Jószay Magdolna

Nagyszombat

Már láttam Őt sok éve - talán álmomban?
A látvány oly éles volt, mint a való,
mindig, újra s újra keresem,
s átélném valóságosan
azt a mindent átható,
itatósként magához hívó
végtelen szeretetet.
Mikor összetorlódtak fejem fölött
súlyos gondfelhők, váratlanul,
anélkül, hogy Rá gondoltam volna,
- még csak nem is imádkoztam
alvás előtt - s eljött...
Szavakra nem emlékszem, csak
határtalan jóságot sugárzó szemekre
s fejemen az érintésre,
mi eközben eltöltött, nem hasonlítható
semmilyen érzésre,
csak a mindent átölelő, egész
gyarló valómat elfogadó, feltétel nélküli,
megmagyarázhatatlan szeretetre.
Miért, mi végre, hisz’ ki vagyok én?
Felfoghatatlan.
De azóta... már nem azért hiszek,
mert úgy tanultam s elfogadtam.
Benne lényegültem, s hiszek,
én... hiszek a Feltámadásban.

2012. április 6., péntek

CES

A bölcsesség nem más, mint tapasztalattal felvértezett jó döntés.

2012. április 5., csütörtök

CES

- Kivel beszélgetnél?
- Azzal, aki leül velem szemben.

2012. április 4., szerda

Istenem

Ölelj meg engem, Isten,
már föl akarom adni
az örök ellenállást,
már meg akarok halni.

Köszvényben és közönyben
nagyon sokáig éltem
bődítő tisztességben
és tarkószenvedésben.

Vadász vadásznak vadra
figyelő úr-cselédje
voltam, miközben kaptak
engem is puskavégre.

A füvön így rohantam,
az erdőn így szaladtam,
kapkodtam lábam, ám de
a hitet megtartottam.

Valahol meg kell állni,
valahol meg kell halni,
valami könnyű réten
akarok elfakadni.

Az izmaim a télben
mint jéghúrok feszülnek,
úgy néznek a szemembe,
ahogy a menekültek.

Nem félek a haláltól.
Megállok vele szemben.
De amikor lesújt rám,
Isten, ölelj meg engem.

2012. április 3., kedd

Isten választottja

Akit az Isten rendel,
azt soha ne engedd el,
fogd a kezét, a lábát,
a fenekét, a bokáját -
abba mindig kapaszkodj,
ha lerúg is, ragaszkodj,
nézd a fogán a fények futását,
szemöldökének varázsát,
este hatkor,
hogy milyen nagy ilyenkor,
lesd a körmei ívét,
hogy kikaparják ismét a szemed,
hogy ne lássad az elárultatásod.
Föltündöklő nyakát nézd, ahogy sohase másét,
becsapva és szelíden, ahogy rendeli Isten. Mindent megér a szobája, a melege, a mohája,
a dunyhája, az ágya, az összerándulása,
a bőre reszketése, a beleegyezése,
a bögye, a bibéje, a pihéje becézve.
Mindent megér, ha Isten elrendeli
egyetlen és szűzi szerelemnek,
akit csak Neked enged… azt soha el ne engedd,
legyen kicsike, mulya, vagy leány elárulva,
akit az Isten enged, az legyen a szerelmed…

2012. április 2., hétfő

Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

2012. április 1., vasárnap

Földi és égi hatalom

"Amit nekem adsz: mindenkinek adod" - hirdeti a földi hatalom. 
"Amit mindenkinek adsz: nekem adod" - hirdeti az égi hatalom.