2012. szeptember 30., vasárnap

Ismeretlen

Ahelyett hogy elátkoznád a sötétséget, inkább gyújts meg egy gyertyát.

2012. szeptember 29., szombat

William James

A zsenialitás alig több, mint képesség arra, hogy ne a megszokott módon nézzük dolgokra.

2012. szeptember 26., szerda

2012. szeptember 25., kedd

2012. szeptember 22., szombat

2012. szeptember 20., csütörtök

2012. szeptember 19., szerda

Isak Dinesen

A nehéz idők jobban megértették velem, hogy mennyire végtelenül gazdag és gyönyörű az élet minden téren, és hogy oly sok dolog, ami miatt aggódunk, egyáltalán nem is fontos.

2012. szeptember 18., kedd

Emile Zola

A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.

2012. szeptember 17., hétfő

2012. szeptember 16., vasárnap

2012. szeptember 15., szombat

2012. szeptember 14., péntek

2012. szeptember 13., csütörtök

Férfiakt

A szerelem tudja magáról egyedül, hogy hiábavaló de soha nem rendül meg.

2012. szeptember 12., szerda

Brunszvik Teréz

Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott de saját tökéletességünk is ez mozdítja előre.

2012. szeptember 11., kedd

Tiszteletreméltó Láma Ngawang

Láma Ngawang
A mai életstílus egy újfajta szolgaság. Annyira rohanunk, annyira minden el kell intéznünk,m meg kell csinálnunk, hogy észre sem vesszük, hogy tévesen ítéljük meg a szabadságunkat és a szabadság helyett a legnagyobb szolgaságban élünk.
Mit tudhatunk Láma Ngawangról?

2012. szeptember 10., hétfő

2012. szeptember 9., vasárnap

Ismeretlen


A bíró az az ember, aki eldönti, melyik félnek van jobb ügyvédje...

2012. szeptember 8., szombat

Thomas Merton

Mit nyerünk a holdutazásokkal, ha képtelenek vagyunk átkelni az önmagunkat önmagunkkal elválasztó szakadékon? Ez a felfedező utazások legfontosabbika, és e nélkül a többi nem csak haszontalan, hanem egyben vészes kimenetelű is.

2012. szeptember 6., csütörtök

Sai Baba

Amikor megkérdezik az emberektől, hogy hol van Isten, ők az égre mutatnak, vagy valami messze-távoli régióba; nem csoda hát ha Isten nem mutatkozik meg előttük! Ébredj rá, hogy Ő ott van benned, Veled, mögötted, és mindenhol körülötted; és mindenhol látható és érezhető.

De ami a legfontosabb: a szeretetteljesen végzett önzetlen szolgálat a legnagyobb rendű lelkigyakorlat, mert csak "a tettekben mérhető szeretet az igazi szeretet."

2012. szeptember 5., szerda

Horváth Dezső (fizikus)

Svájc és Franciaország határán a világ legnagyobb részecskegyorsítójában a világ minden tájáról érkező nemzetközi tudósok az atomkutatás területén valószínűleg megtalálták a Higgs-bozon részecskét - mely létezése nélkül a többi részecskének sem volna tömege- és ami rendelkezik minden tulajdonsággal , amit úgy is elneveztek: „az isteni részecske".

2012. szeptember 4., kedd

Carl Gustav Jung

Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét. Ezért nem azt mondom, hogy hiszek Isten létezésében - tudom, hogy Ő létezik.

2012. szeptember 3., hétfő

Albert Einstein

A tudomány poharában az első korty az ateizmus, de a pohár alján ott van Isten.

2012. szeptember 2., vasárnap

Prof. Dr. Max Planck

Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. De mivel a világűrben sem egy intelligens, sem pedig egy örök erő nem létezik, azt kell feltételeznünk, hogy e mögött az erő mögött egy intelligens mindent átfogó és átható szellem létezik. Ez a szellem minden anyag eredete. Nem a látható, a mulandó anyag a valós, a realitás, hanem a láthatatlan és halhatatlan szellem. 

Mivel azonban szellem, mint olyan, önmagában nem létezhet, hanem minden szellemhez egy lény, egy lélek (atma) kell hogy tartozzon, ezért tudomásul kell vennünk a szellemlények létezését. Ezért nem szégyellem megnevezni azt a titokzatos teremtőt, akit a földön az előző évezredek minden kultúrnépe is már megnevezett: ISTEN."

2012. szeptember 1., szombat

Prof. Dr. Max Plack

Uraim! Mint fizikus, aki egész életemet a józan tudomány, azaz az anyag vizsgálatának a szolgálatában állítottam, fölmentve érzem magam attól a vádtól, hogy egy naiv embernek tartsanak és így bátran kijelenhetem az atom területén végzett kutatásaim eredményeképpen a következőket: Az anyag csak önmagában nem létezik!