2012. szeptember 2., vasárnap

Prof. Dr. Max Planck

Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. De mivel a világűrben sem egy intelligens, sem pedig egy örök erő nem létezik, azt kell feltételeznünk, hogy e mögött az erő mögött egy intelligens mindent átfogó és átható szellem létezik. Ez a szellem minden anyag eredete. Nem a látható, a mulandó anyag a valós, a realitás, hanem a láthatatlan és halhatatlan szellem. 

Mivel azonban szellem, mint olyan, önmagában nem létezhet, hanem minden szellemhez egy lény, egy lélek (atma) kell hogy tartozzon, ezért tudomásul kell vennünk a szellemlények létezését. Ezért nem szégyellem megnevezni azt a titokzatos teremtőt, akit a földön az előző évezredek minden kultúrnépe is már megnevezett: ISTEN."