2011. augusztus 31., szerda

Arisztotelész

Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret.

2011. augusztus 30., kedd

Wass Albert

Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni.

2011. augusztus 29., hétfő

2011. augusztus 28., vasárnap

Dalai Láma

Mindig lehet találni valakiben olyasmit, amivel felülmúlhat minket. Az ilyen tulajdonságok keresése másokban hozzásegít minket ahhoz, hogy legyűrjük önteltségünket, arroganciánkat.

2011. augusztus 27., szombat

2011. augusztus 26., péntek

Josh Billings

Nem csak nehéz megismerni önmagunkat, de esetenként kifejezetten kényelmetlen tudomásul venni az eredményt.

2011. augusztus 25., csütörtök

Makszim Gorkij

Azt hiszem, nagyon is takarékoskodunk az érzésünkkel. Többnyire csak elmélkedünk, értékelünk, és nem engedjük szabadon fejlődni az érzéseinket.

2011. augusztus 24., szerda

Graham Greene

Mennyivel könnyebb dolog boldogtalanságunkat szavakba foglalni, mint a boldogságot!

2011. augusztus 23., kedd

Lucius Annaeus Seneca

Amíg lelkemmel, amely igazi hazájának szemléletére óhajtozik, mindig az égi magasságokat járhatom, mit törődöm vele, hogy lábaim miféle földet taposnak?

2011. augusztus 22., hétfő

Montesquieu

Ha csak boldogok akarnánk lenni, az könnyű dolog volna; ámde boldogabbnak akarunk lenni a többieknél, s ez bizony csaknem mindig nehéz, mert a többieket boldogabbnak véljük annál, amilyenek valójában.

2011. augusztus 21., vasárnap

Blaise Pascal

Meg kell ismernünk önmagunkat: még ha nem segít is hozzá bennünket az igazság megtalálásához, legalább arra jó, hogy rendet teremtsünk az életünkben, márpedig ennél nincsen helyesebb dolog.

2011. augusztus 20., szombat

Vörösmarty Mihály

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

2011. augusztus 19., péntek

Hippokratész

Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad.

2011. augusztus 18., csütörtök

Ez most kilóg a sorból...

...Az a legfontosabb, hogy mennyi kreatív agyat találsz a környéken, és ott megvan az az infrastrukturális alap, ami lehetővé teszi az építkezést. Akárhová megyünk, a szélessávot keressük. Ma már az EDGE (2G) nem elég a valódi szélessávra, 3G-re vagy 3G feletti szélessávra vár mindenki. Ahol nincs megfelelő szélessáv, az a terület hosszú távon lemarad, az üzletek nem tudnak elindulni, mert az emberek nem találnak rájuk. A mérnök is ott kreatívabb, ahol van szélessáv, mert nem az alapokkal kell foglalkoznia, máson járhat az esze a fejlesztési lehetőségekben. A szolgáltatónak folyamatosan meg kell újítania a hálózatát, hogy a tartalom, a fejlesztők, a készülékek és az infrastruktúra együtt tudjanak fejlődni... [...]

De az adatforgalom nem műszaki probléma.

A mai hálózatokon nem folyamatos az adatkapcsolat. A program följelentkezik, és jelzi, hogy megnyitna egy szakaszt, átküldene 6 bájtot, és utána lelép. A följelentkezés és a lejelentkezés folyamata tízszer nagyobb adatforgalmat generál, mint a hasznos adat. Ha a szoftver mindig teljesen lejelentkezik, le tudja ültetni a hálózatot. Régen csak a gyártók kezelték a hálózati kapcsolatokat, de ma már bármelyik szoftver képes erre, mert nyitottak a programozási interfészek. Ezeknek természetesen olyanoknak kell lenniük, hogy ne lehessen semmit elrontani, de mindig jönnek új telefonok, új rendszerek, és a nagy gyártók is hibáznak néha.

Maradi István, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettes

2011. augusztus 17., szerda

2011. augusztus 16., kedd

Bert Hellinger: A működő szeretet

Sok ember úgy gondolja, hogy amennyiben eléggé szeretünk, akkor a szeretet győzedelmeskedik, és minden jóra fordul. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem igaz. Olykor a szülőknek tehetetlenül végig kell nézniük, hogy noha mély szeretettel szeretik, gyermekük másmilyenné válik, mint azt remélték. Talán beteg lesz, talán drogfüggő vagy tragikus öngyilkosságot követ el.

Az ilyen tapasztalatok azt mutatják, hogy a szeretet mellett szükség van még valami másra is ahhoz, hogy a szeretet sikeres legyen. A szeretet rejtett Rendje az, aminek megértése és követése nélkülözhetetlen.
A Szeretet Rendje

A Szeretet kitölti a Rendet.
A Szeretet a víz, a Rend a kancsó.
A Rend a meder,
Mely engedi a Szeretetet áramolni.
A Rend és a Szeretet együttműködik:
Mint a melódia a harmóniához,
A Szeretet úgy kapcsolódik a Rendhez.
Ahogy a fülünket bántja a diszharmónia akkor is,
Ha tudjuk miért keletkezett,
Ugyanígy a lelkünk is nehezen igazodik
A Rend nélküli Szeretethez.
Néhányan azt hiszik, hogy a Rend
Vélemény, melyetSzándékunk szerint változtathatunk.
De a Rend az, ami.
Akkor is működik, ha nem értjük.
Nem alkotjuk, csak felfedezzük.
Úgy értjük meg, mint a Jelentést és a Lelket:
a hatása által.

Sok ilyen rend rejtett, és nem figyelhetjük meg közvetlenül. Mélyen a lélekben működnek, és igyekszünk elhomályosítani őket a hiedelmeinkkel, a kifogásainkkal, a vágyainkkal vagy az aggodalmainkkal. Mélyen a lélekbe kell nyúlnunk, ha meg akarjuk érinteni a Szeretet Rendjeit.
Az élet elfogadása úgy, ahogy azt kaptuk

Azzal kezdeném, hogy mondok valamit a szülők és gyermekek közötti szeretetről a gyermekek nézőpontjából. Ezek a megfigyelések annyira lényegiek és nyilvánvalóak, hogy bizonytalan vagyok, hogy egyáltalán megemlítsem-e őket, mindazonáltal gyakran megfeledkezünk róluk.

Amikor a szülők életet adnak, akkor a legmélyeb harmóniában cselekednek emberségükkel, és úgy adják magukat szülőként a gyermekeiknek, ahogy ők vannak. Semmit nem tehetnek hozzá ahhoz, akik ők, és semmit nem vehetnek el ebből. Az apa és az anya, betetőzve egymás iránti szeretetüket, a gyermekeiknek önmaguk teljességét adják, úgy ahogy ők vannak.

A Szeretet Első Rendje tehát, hogy a gyermekek úgy kapják az életet, ahogy azt nekik adták. A gyermek nem hagyhat ki semmit abból az életből, amit kapott, és nem akarhatja, hogy az másmilyen legyen, megváltozzon.

Egy gyermek maga a szülei. A Szeretet, ha sikeres akar lenni, megköveteli, hogy a gyermek elismerje a szüleit azoknak, akik, félelem nélkül, és anélkül, hogy azt képzelné, hogy lehetnének más szülei is. Más szülőknek más gyermekei lennének. A mi szüleink az egyetlen lehetséges szülőpár a számunkra: illúzió azt képzelni, hogy más személyek is lehetnének.

Elismerni a szüleinket úgy, ahogy vannak, nagyon mély és alapvető mozdulat. Magában foglalja elkötelezettségünket az élet és a sors iránt, úgy ahogy azokat a szüleink nekünk adták; a korlátozottságokkal, melyekkel mindez együtt jár. A lehetőségekkel, melyeket kaptunk. A szenvedés, a családi balsors és bűnök nehézségeivel, a boldogsággal és a jó szerencsével, mindazzal, ami eljöhet.

Szüleinket elismerni úgy, ahogy ők vannak, vallásos cselekedet. Kifejezi készségünket arra, hogy feladjuk helytelen elvárásainkat, melyek meghaladják vagy alulmúlják azt, ami a szüleinktől kapott élet valójában.

Ez a vallásos elismerés messze túlmutat a szüleinken, és a szüleinket elismerve messze túl kell nézzünk rajtuk. Rajtuk keresztül megláthatjuk azt a hatalmas távlatot, ahonnan maga az élet jön el hozzánk, és meg kell hajtanunk fejünket az élet misztériuma előtt. Ha elismerjük szüleinket azoknak, akik, akkor az élet misztériumát fogadjuk el és alávetjük magunkat neki.

Ellenőrizheted ennek az elismerésnek a hatását a lelkeden, ha elképzeled, hogy mélyen meghajtod a fejed a szüleid előtt, és ezt mondod nekik: „Az élet, melyet adtatok, teljes értékében eljutott hozzám, azon a teljes áron, amibe ez nektek, és azon a teljes áron, amibe ez nekem került. Elfogadom mindazzal, ami vele jár, minden korlátozottságával és lehetőségével." Abban a pillanatban, hogy ezt a mondatot autentikusan kimondjuk, az életet és a szüleinket úgy fogadjuk el, amint azok vannak. A szív kinyílik. Bárki, aki megteszi ezt az elismerő lépést, teljesnek és békésnek érzi magát.

Hasonlítsd össze ezt az elismerést az ellenkezőjével: képzeld el magad, ahogy elfordulsz a szüleidtől és azt mondod: „Más szülőket akarok, nem tetszik az, amilyenek az enyémek." Micsoda illúzió! Mintha lehetséges volna, hogy önmagunk legyünk, és közben más szüleink legyenek. Azok, akik titokban ilyen mondatokat mondanak, elfordulnak az élettől, az élettől, ahogy az van, és üresnek, támasz nélkülinek érzik magukat, és nem találnak békét önmagukban.

Néhány ember fél, hogyha úgy veszi a szüleit, ahogy ők vannak, magára kell vennie szülei rossz oldalait is, és úgy viselkednek, mintha választhatnának, és az életnek csak azt a részét kellene elfogadniuk, melyet kedvelnek. Ha félünk attól, hogy átöleljük az élet egészét, a jó dolgokat is elveszítjük. Ha elismerjük szüleinket úgy, ahogy vannak, magunkhoz öleljük az élet teljességét, úgy, ahogy az van.

2011. augusztus 15., hétfő

Gary Chapman: Egymásra hangolva

Nem az a legalapvetőbb érzelmi szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem az, hogy társunk őszintén szeressen, olyan szeretettel, mely nem az ösztönökből fakad, hanem értelmi és akarati világában gyökerezik. Arra van szükségünk, hogy olyasvalaki szeressen, aki szabadon döntött mellettünk, s aki meglátja bennünk a szeretetreméltót.
Az ilyen szeretet erőfeszítést és önfegyelmet kíván. Azzal a döntéssel jár, hogy energiáinkat befektetve a másik javát igyekezzük szolgálni, s ha erőfeszítéseink nyomán gazdagodik az élete, az minket is megelégedéssel tölt el, hiszen őszintén szeretünk valakit. Ehhez nincs szükségünk a szerelmi mámorra. Valójában az igazi szeretet a szerelmi állapot elmúltával lép életbe.

2011. augusztus 14., vasárnap

Indiai mondás

A jó és a rossz mindig kéz a kézben járnak. Mindig.
Van egy pont azonban, ahol a jó és a rossz ketté válik. Ez a pont, pedig nem más, mint az emberi elme.

2011. augusztus 13., szombat

Rejtő Jenő

Igazság
 A kitalált hazugság soha nem ér annyit, mint az ügyes igazmondás.

2011. augusztus 12., péntek

John Steinbeck

Az igazság gyors fájdalma elmúlhatik, de a hazugság lassú, maró gyötrelme végtelen, kiapadhatatlan fájdalom.

2011. augusztus 11., csütörtök

Lőrincz L. László

Ha hazudnod kell, nagyot hazudj - szokta mondogatni. - A kis hazugságoknak nincs semmi értelme. A nagy hazugságot jobban elhiszik, mert az ember úgy van felépítve, hogy hinni akar a nagy hazugságokban. 

2011. augusztus 10., szerda

2011. augusztus 9., kedd

Weöres Sándor

A hazugság-áradatból az egyetlen kivezető út éppen az, amely leghazugabbnak látszik: a képzelet.

2011. augusztus 8., hétfő

2011. augusztus 7., vasárnap

Groucho Marx

A pénz megszabadít attól, hogy azt kelljen csinálnunk, amit nem szeretünk.
Minthogy én szinte semmit sem szeretek csinálni, a pénz nagyon fontos számomra.

2011. augusztus 6., szombat

Charles Steinmetz

A pénz meglehetősen ostoba módszer a teljesítmény mérésére.
De sajnos ez az egyetlen általánosan használható módszer.

2011. augusztus 5., péntek

Kenneth Galbraith

A pénz annyiban különbözik az olyan dolgoktól, mint az autó, a szerető vagy a betegség,
hogy egyformán fontos azok számára, akiknek van, mint akiknek nincs. 

2011. augusztus 4., csütörtök

2011. augusztus 3., szerda

Robin Holmes Court

A nagy üzlet is kis üzlet - csupán néhány nullával több van a végén!  

2011. augusztus 2., kedd

2011. augusztus 1., hétfő

Sai Baba

Változtassatok látásmódotokon, s a világ ennek megfelelően fog alakulni számotokra. Ha látásmódotok istenivé alakul, mindenben Istent fogjátok látni. Botorság a világ megváltoztatásával próbálkozni; inkább változtassátok át magatokat a béke, szeretet és hódolat magtestelsüléseivé. Akkor majd mindent szeretettel telinek, könyörületesnek és alázatosnak láttok.
Mit tudhatunk Sai Babáról?