2009. december 31., csütörtök

2009. december 30., szerda

Partson

Ha valaki szivárványt akar, túl kell élnie az esőt.

CES

Boldog az, - talán tudattalanul - ki jelen életében túljut egy életkarmán, mégha oly' fájdalmas is!
Nemigen van szörnyűbb annál, mint egy "egész életen" át gyötrödni azon, hogy "MIÉRT?!"

2009. december 29., kedd

2009. december 28., hétfő

Ismeretlen

Aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, téved. Ám, aki azt hiszi, hogy a többiek nem tudnak boldogulni nélküle, az még inkább téved.

2009. december 27., vasárnap

Avilai Szent Teréz

Ne zavarjon semmi, ne félj semmitől! Minden múlófélben van, kivéve az örökké való Urat. Nyugodt állhatatossággal fogadj el mindent. Aki Istené, azt szorultságában Isten segíti.
Ki volt Avilai Szent Teréz?

2009. december 26., szombat

W.Rogers

Túlságosan sok ember költi meg nem érdemelt pénzét olyan dolgokra, amelyekre nem vágyik, hogy elkápráztason olyan embereket, akiket nem kedvel.

2009. december 24., csütörtök

Bródy János

Ezen a Földön mindannyian látogatók vagyunk, s ha elmegyünk, magunk után ki tudja, mit hagyunk. Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát, hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ.
Ki Bródy János?

Ismeretlen

Ez az én karácsonyi ajándékom mindazoknak, akik már olvasnak, mindazoknak, akik majd olvasni fognak és azoknak, akik sosem fognak olvasni. :)
Boldog Karácsonyt mindenkinek!


Egy jobb világ kulcsa a ma Anyáinak kezében van, hiszen a ő kezükből kerül ki a jövő nemzedéke.

2009. december 23., szerda

Dan Millman

Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.
Mit tudhatunk Dan Millmanról?

Darnel Christian

A tehetség nem elég. A világ tele van meg nem értett zsenikkel. A kitartás és a szorgalom a siker igazi alapja.
Ki Darnel Christian?

2009. december 22., kedd

2009. december 21., hétfő

Funicello

Az életnek nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy csodálatos legyen.
Ki volt Annette Funicello?

2009. december 20., vasárnap

P.Devon

Dícsérd Istent mindenért, ami elmúlt. Bízzál Istenben mindazért, ami eljövend.

2009. december 19., szombat

Wass Albert

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt!
Ki volt Wass Albert?

2009. december 18., péntek

Osho

Amit el lehet tőled venni, az meg sem érdemli, hogy megtartsd. Amit pedig nem lehet tőled elvenni, azért miért aggódnál? A valódi kincset nem veszítheted el.
Ki volt Rajneesh Chandra Mohan Jain (Bhagwan Shree Rajneesh, röviden: Osho)?

2009. december 17., csütörtök

T.Powell

Az Élet rövidsége figyelmeztet, hogy bölcsen éljük napjainkat.

2009. december 15., kedd

2009. december 14., hétfő

Epiktétosz

Ha belátod, hogy valamit meg kell tenned, tedd meg, és ne kerüld azt.
Ki volt Epiktétosz?

2009. december 13., vasárnap

Omar Khajjam

A szűkölködőnek adj, a bűnösnek bocsáss meg! Senkit se bánts meg! Mosolyogj a bajon!
Ki volt Omar Khajjam?

2009. december 11., péntek

2009. december 10., csütörtök

S.Show

Ha úgy döntesz, nem akarsz többet annál, ami éppen most a tiéd, szabad vagy. Szükségtelen aggodalmak nélkül haladhatsz pillanatról pillanatra.

2009. december 9., szerda

Hamvas Béla

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd!
Ki volt Hamvas Béla?

2009. december 8., kedd

Mitsune

Futsz a hegyekbe a föld zavarát kerülve. Ámde, ha bánat majd a hegyekbe is elmegy utánad, hová vonulsz?

2009. december 7., hétfő

2009. december 6., vasárnap

Majla Sándor

Mert nem lehet és nem szabad a földre rogynod súly alatt. Se senny, se vér, se áldozat ne tántorítsa álmodat

2009. december 5., szombat

Ismeretlen

Hittel tedd meg az első lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.

CES

Semmi sem tart örökké, de úgy kell hozzáállni, hogy az lesz.

Talmudi bölcsesség

Ha még én sem állok ki magamért, ki áll ki értem? Ha csak magamért állok ki, mit is érek? És ha most nem, akkor mikor?

2009. december 3., csütörtök

Galilei

Önmagunk ellen küzdeni a legnagyobb küzdelem. Önmagunkat legyőzni a legnagyobb győzelem.

Ki volt Galileo Galilei?

2009. december 1., kedd

Darnel Christian

Életünk folyamán kétféle fájdalommal találkozhatunk. Az egyik, amelyet másoknak okozunk. A másik, amelyet elszenvedünk. A kettő mindig arányban van.
Ki Darnel Christian?