2009. március 31., kedd

Valluvar


A szerencse istenasszonya odatalál a szívósan igyekvő emberhez.
Mit tudhatunk a Valluvar Kottam templomról?

2009. március 30., hétfő

2009. március 29., vasárnap

Richelieu


A nagy ügyek mindig nagy nehézségekbe ütköznek, és rendkívüli határozottság nélkül soha nem lehet sikerre vinni őket.
Ki volt Richelieu?

2009. március 28., szombat

2009. március 27., péntek

2009. március 26., csütörtök

Marie Curie


Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.
Ki volt Marie Curie?

2009. március 24., kedd

2009. március 22., vasárnap

Anthony de Mello

Nézzétek a csillogó kék madarat, amelyik le s fel ugrál, és betölti énekével a földet, ráhagyatkozván a mérhetetlen gyönyörűségre, mert fogalma sincs a holnapról!
Ki volt Anthony de Mello?

2009. március 21., szombat

Juhász Gyula


Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncél hiába erőlködik és tiltakozik.
Ki volt Juhász Gyula?

2009. március 20., péntek

T. Nadeu

Akármilyen még verembe is esünk, kikerülhetünk belőle Isten kegyelme által.

2009. március 19., csütörtök

Mohamed


Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghez vitt.
Ki volt Mohamed?

2009. március 17., kedd

Szophoklész


Egy a törvény: nincs halandó, ki az életet baj nélkül éli végig, bárhol él.
Ki volt Szophoklész?

2009. március 16., hétfő

Birbal


Az élet útján mindenki csak zarándok.
S ez alóól még az uralkodók sem kivételek.
Ki volt Raja Birbal?

2009. március 13., péntek

2009. március 12., csütörtök

2009. március 11., szerda

Anthony de Mello

Megmutathatom neked az utat, de megadnak kell végigjárnod. Megmutathatom a vizet, de csak te tudsz belőle inni.
Ki volt Anthony de Mello?

Birbal


Csak a fatuskó és az ostoba ember az, aki inkább törik, mintsem hajlik.
Ki volt Raja Birbal?

Antoine de Saint-Exupéry


A szerelem nem csak abból áll, hogy egymás szemébe bámulunk, hanem abból is, hogy együtt nézünk egyazon irányba.
Ki volt Antoine de Saint-Exupéry?

Anthony de Mello


Minden annyira jó vagy rossz, amennyire mi annak látjuk.
Ki volt Anthony de Mello?

Darnel Christian


Hol, ha nem itt? Mikor, ha nem most? És ki, ha nem Te?
Ki Darnel Christian?

Helen Keller

Az élet egy vakmerő kaland - vagy semmi.

C.Willson

Miután a pillangó szárnyat bontott, soha többé nem változhat vissza hernyóvá.

Csögyam Trungpa


Harcosnak lenni annyi, mint örökké úton lenni, megtapasztalni valódi önmagunkat minden pillanatban.
Ki Csögyam Trungpa?

2009. március 10., kedd

Ismeretlen

A mai nap Isten ajándéka. Amit kezdünk vele, az a mi ajándékunk Istennek.

Aiszóposz


Kedvességgel és jószándékkal hamarabb célhoz lehet érni, mint dühhel és erőszakkal.
Ki volt Aiszóposz?

Brahma Kavi


Isten az egész világ felett uralkodik. Sehol sincs olyan hely, amely nem az övé lenne. Így nem száműzheti egyetlen szolgáját sem.

Dale Carnegie


Minden vitát megnyersz, melyet el sem kezdesz.
Ki Dale_Carnegie?

Kung Fu-ce


Ne panaszkodj, hogy hó van a szomszéd háza tetején, mikor a saját küszöböd sem tiszta.
Ki volt Kung Fu-ce?

Teréz anya


Az Élet küzdelem - harcold meg!
Ki volt Kalkuttai Teréz anya?

N. Kazantzakisz


Isten keze ott van mindenütt.
Ki volt Nikosz Kazantzakisz?

Paulo Coelho


Az élet valóban bőkezű azokhoz, akik a személyes történetük szerint élnek.
Ki Paulo Coelho?

Paulo Coelho


Hallgass a szívedre!
Az mindent tud.
Ki Paulo Coelho?

Kurt Vonnegut


Mi értelme az egész életnek? Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen.
Ki Kurt Vonnegut?

Hieronymus


Amilyen a kezdet, olyan a befejezés.
Ki volt Hieronymus?

Benjamin Franklin


Senkiről sem akarok rosszat mondani, és minden jót el akarok mondani, amit bárkiről tudok.
Ki volt Benjamin Franklin?

Halzer István

Nemet mondani csak egyszer nehéz. A kényszerű igen hosszú ideig kínoz.

Schiller


Tiszteld a nőket! Ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsákat.
Ki volt Schiller?

Goethe


Tudod, hogy intézd bölcsen az életed? Légy víg! Ha nem megy, légy elégedett!
Ki volt Goethe?

Janus Pannonius


Kincseidet ne csipán Te élvezd, és ne ragyogjon csak tennmagad a fényed.
Ki volt Janus Pannonius?

Mikes Kelemen


Ahol nincs emberi reménység, ott vagyon az isteni segítség.
Ki volt Mikes Kelemen?

Kempis Tamás


Isten oda önti áldását, ahol üres a tányér.
Ki volt Kempis Tamás?

Kung Fu-ce


Légy hű önmagadhoz és légy jó másokhoz. Ebben minden benne van.
Ki volt Kung Fu-ce?

La Rochefoucauld


Csak szilárd emberkeben lakozhat igazi szelídség.
Ki volt La Rochefoucauld?

Salernói iskola tanítótól


Ha nincsenek orvosaid, legyen orvosod ez a három: vidám kedv, nyugalom és mértékletes élet.
Mit tudhatunk Salernóról?

Platon


A vizsgálódás nélküli élet, nem embernek való élet.
Ki volt Platon?

Schiller


Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele.
Ki volt Schiller?

William Shakespeare


Árulónak a kétség: attól foszt meg, mit könnyedén elérnénk, ha volna merszünk.
Ki volt Shakespeare?

Cervantes


Egyik véglet a gyávaság, a másik a vakmerőség, de középütt van az igaz bátorság.
Ki volt Cervantes?

Pythagorasz


Ahol csak lehet, tégy jót! Közben gondolj arra, hogy aki szívében jó, azt a Sors nem terheli nagy szenvedéssel.
Ki volt Pythagorasz?

Jézus Krisztus


Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a Ti Mennyei Atyátok eltartja azokat.
Ki volt Jézus Krisztus?

F. de Sales

Ismerkedj meg az angyalokkal, lásd őket gyakran lelki szemeiddel, mert bár láthatatlanok, veled vannak mégis.

Seneca


A szalmatető éppen olyan jól megvédi az embert, mint az aranytető.
Ki volt Seneca?

Seneca


Nem erősödik meg az a növény, amelyet gyakran átültetnek.
Ki volt Seneca?

Augustinus


Isten nem parancsol lehetetlent, hanem amidőn parancsol, buzdít megtenni azt, amit tudsz és kérni azt, amit nem kapsz.
Ki volt Augustinus?

Homérosz


Sese hosszú életű az, ki az Istenek ellen harcol.
Ki volt Homérosz?