2010. július 31., szombat

Sir Humphrey Davy

Az élet nem nagy áldozatokból és kötelezettségekből, hanem apró dolgokból áll, amelyek a hétköznapi mosolyok és kedvesség által nyerik el és tartják meg a szívet.

2010. július 30., péntek

Stuart és Linda Macfarlane

Az élet végtelen sorozatban kínálja fel a lehetőségeket a gondoskodásra, ne szalasszunk el egyet sem.

2010. július 29., csütörtök

Emily Bronte

Olyan álmokat láttam életemben, amelyek velem vannak azóta is, és megváltoztattak: újra és újra átszűrődtek rajtam, akár bor a vízben, és átszínezték a lelkem.

2010. július 28., szerda

Dumbledorf

Rossz úton jár az aki álmokból épít s közben  elfelejt élni!  A tükörtől nem lesz az ember se jobb, se kevesebb!
(Idézet a Harry Potter c. filmből)

2010. július 27., kedd

Henri Frederic Amiel

Az, aki sodortatja magát az árral, aki nem irányítja életét magasabb rendű megfontolások alapján, akinek nincsenek ideáljai, sem meggyőződései, az ... nem élő és mozgó lény, csupán mozgásban lévő tárgy - nem hang, csupán visszhang...
Ki volt Henri Frederic Amiel?

2010. július 26., hétfő

Mary Ann Evans

A legnagyobb megnyugvást ebből a gondolatból meríthetjük: az emberi élet célja nem más, mint hogy a magunk szerény eszközeivel segítsünk csökkenteni a tudatlanságot, közönyt és nyomorúságot ezen a gyönyörű világon.

2010. július 25., vasárnap

Betty Laverdure

Minden körbejár. Valamennyien felelősek vagyunk a saját tetteinkért. A következmények visszahullanak ránk.

2010. július 23., péntek

Margaret Halsey

Ha az erkölcsi normát bármilyen okból is áthágják a társadalom egyik részében, abból óhatatlanul következik, hogy ugyanezek a normák érvényüket vesztik más területen is, legyen az a sport, a szórakozás, az oktatás, a hadviselés, az üzleti  vagy politikai élet. 

2010. július 22., csütörtök

Pam Brown

A civilizáció a szellem, a szív és a tett egységére épül.

2010. július 21., szerda

Sir Winston Churchill

Az igazság elvitathatatlan. A páni rémület letagadhatja, a tudatlanság kigúnyolhatja, a rossz szándék elferdítheti, ám ettől még igaz marad...
Ki volt Winston Churchill?

2010. július 19., hétfő

Michel de Montaigne

Hatalmas és dicső remekművünk az, hogy helyes életet éljünk. Minden egyéb, a hatalom, a kincsek, a magasztos építmények, legfeljebb kellékek és színfalak lehetnek ebben az életben.

2010. július 18., vasárnap

Shakti Gawain

Valahányszor nem követed a szíved szavát, úgy érzed, elhagy az erő, elhagy az élet, és halott a lelked.
Mit tudhatunk Shakti Gawain-ról?

2010. július 17., szombat

2010. július 15., csütörtök

John Wesley

Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod, akivel csak tudod, ameddig csak tudod.

2010. július 14., szerda

Thich Nhat Hanh

Megfogadom, hogy reggel egy embernek örömet okozok, és délután segítek egy másiknak megszabadulni a bánattól. Megfogadom, hogy egyszerűen és józanul élek, beérem kevéssel és egészségben tartom a testem. Megfogadom, hogy elhagyok minden szorongást és nyugtalanságot, hogy ezáltal könnyű és szabad legyek.
Mit tudhatunk Thich Nhat Hanhról?

2010. július 13., kedd

Albert Einstein


Az ember általában nem szereti másnak tulajdonítani az okosságot. Legfeljebb az ellenségnek.

A játék a kutatás legjobb módja.

A magány fájdalmas, amikor az ember fiatal, de elbűvölő, amikor érettebb.

Ki volt Albert Einstein?

2010. július 12., hétfő

Albert Einstein


A múlt gonosz kétéltű. Érzékeink számára egyszer s mindenkorra elveszett és holt, jelenléte és elpusztíthatatlansága azonban szívósan kitart az emlékezetünkben.

2010. július 11., vasárnap

Albert Einstein


A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is.
Ki volt Albert Einstein?

2010. július 10., szombat

Helen Keller

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.
Ki volt Helen Keller?

2010. július 9., péntek

Steven R. Covey

Azt hiszem, a legfontosabb munkára, amit életünk során végzünk, tulajdon otthonunk négy fala között kerül sor, Minden anya és apa, éljen bárhol és bármilyen körülmények között, azzal járul hozzá leginkább a haladáshoz, ha meghatározó nyomot hagy gyermeke lelkén, és a gyermekek felnőve elhatározzák, hogy változtatnak a dolgokon.

2010. július 8., csütörtök

Albert Einstein


Az ideálok, amelyek megvilágították utamat és idővel időre új bátorságot adtak, hogy jókedvvel nézzek szembe az élettel: a jóság, a szépség és az igazság...
Az emberi erőfeszítések három legfőbb tárgya - birtoklás, a látványos siker és a fényűzés - mindig is értéktelennek tűnt számomra.
Ki volt Albert Einstein?

2010. július 7., szerda

Ekhath Easwaran

A szufik azt tanácsolják, hogy csak azután szólaljunk meg, miután a szavaink áthaladtak három kapun.
Az első kapunál az kérdezzük magunktól: "ezek a szavak igazak?". Ha azok, továbbengedjük őket, ha nem, mehetnek vissza. A második kapunál az kérdezzük: "és szükségesek?". Az utolsó kapunál azt kérdezzük: "és kedvesek?"

2010. július 6., kedd

George Sand

Oltalmazd meg magadban ezt a kincset, a jóságot. Tudd, hogy adj habozás nélkül, hogyan veszíts megbánás nélkül, hogyan gyarapodj becstelenség nélkül. 

2010. július 5., hétfő

Deepak Chopra

Egyensúlyban és tisztaságban élni, ez a legtöbb, amit magunkkal és a földdel tehetünk.
Mit tudhatunk Deepak Chopráról?

2010. július 4., vasárnap

Alex Noble

Ha valakinek a szolgálatára voltam, ha vethettem még egy pillantást a jóság természetére és lényegére, ha ösztönzést éreztem, hogy elérjem gondolataim és tetteim szélesebb horizontját, ha békében éltem önmagammal, már sikeres napom volt. 

2010. július 3., szombat

Marian Wright Edelman

Miközben arra gondolunk, hogy tehetnénk nagy dolgokat, nem szabad elhanyagolnunk a kis, mindennapos dolgokat, amelyek összeadódva olyan nagy dolgokká válhatnak, hogy nem is gondolnánk. 

2010. július 2., péntek

Ralph Waldo Emerson

Akármilyen utat is választasz, lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.

2010. július 1., csütörtök

Alfred North Whitehead

Az igazi bátorság nem a közönséges hősök brutális ereje, hanem az erény és értelem szilárd elhatározása.