2011. december 31., szombat

Ismeretlen


B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malac a,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

2011. december 30., péntek

Benjamin Franklin

Az embereket három csoportra lehet osztani: azokra, akik elmozdíthatatlanok, azokra, akik mozgathatóak, és azokra, akik mozognak.

2011. december 29., csütörtök

Időtlen értékek

Az az ember, aki tud olvasni, de nem hajlandó megtenni, semmiben nem különbözik az analfabétától.

2011. december 28., szerda

Jawaharlal Nehru

Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat.

2011. december 27., kedd

Rabindranath Tagore

Ahonnan boldogságodat lesem,
szemedre esküszöm most kedvesem,
piros ajkadra, mely ajkamhoz ért
és csókot ad, de csókot vár ezért.
Hajadra, mely azért adott okot
panaszra, mert a naptól színt lopott.
Arcodra, melyen hullámos hajad
árnyékában piros hajnal hasad.
És illatodra is, mert ez fakaszt
az én szerelmes szívemben tavaszt.
A porra is, mely talpad alatt
sóhajt, amerre lábad elhalad.
Pillantásodra, ezt már úgy veszem,
ettől megy el még megmaradt eszem.

Legyen tanúm a föld, az ég, a tenger,
a sok madár, a virág és minden ember!
Neked adom szívemet, senki másnak,
életemet még mellé ráadásnak.

Ki volt Rabindranath Tagore?

2011. december 26., hétfő

Juhász Gyula

Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben.

2011. december 25., vasárnap

Ady Endre

De jó volna mindent, mindent Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni.
Ki volt Ady Endre?

/Ady Endre: Karácsony

2011. december 24., szombat

2011. december 23., péntek

Albert Pike

Amit magunknak csinálunk, az velünk hal meg. Amit másokért és a világért teszünk megmarad és halhatatlan.

2011. december 22., csütörtök

Vörösmarty Mihály

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.

2011. december 21., szerda

John Updike

Bármilyen aktivitás kreatívvá válik amint az, aki csinálja, törődni fog azzal, hogy jól vagy jobban csinálja.

2011. december 20., kedd

Helen Keller

Bármit meg tudunk tenni, ha elég sokáig ragaszkodunk az elképzelésünkhöz.

2011. december 19., hétfő

Időtlen értékek

Csak úgy lehet kitapasztalni a lehetőségek határait, ha átlendülünk rajtuk a lehetetlenbe.

2011. december 18., vasárnap

Goethe

Csak bízzál magadban, akkor tudni fogod, hogy hogyan kell élni.

2011. december 17., szombat

Viki (Blogger)

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a legfontosabb tennivalóink egyike e felporzó útszakaszban az, hogy elsajátítsuk a megbocsátás művészetét, és megtanuljuk elfogadni a gondolatiság felelősségét minden létező irányában. Szeretetre hangolódva.

Forrás: BLOG

2011. december 16., péntek

Mark Twain

A bánat jól elvan magában, az örömünket viszont csak akkor élvezhetjük ki utolsó cseppjükig, ha van kivel megosztanunk őket.
Ki volt Mark Twain?

2011. december 15., csütörtök

Dalai Láma

A valódi boldogság eléréséhez szükség van a világra vetett tekintetünk és gondolkodásmódunk megváltoztatására.
Mit tudhatunk meg a Dalai Lámáról? (XIV.)

2011. december 14., szerda

2011. december 13., kedd

Rabindranath Tagore

Amikor elmúlik a fiatalság, az életbe gyönyörű időszak köszönt be - nyugodt és mély, mint a napsugaras ősz. Ebben az időszakban érik meg az élet vetése és a kertben a gyümölcs. Az ifjúság tavaszi szertelensége akkor már nem helyénvaló. Mintha földi hajlékunk épületét most tetőzné be az élet. Ebben az időszakban minden, amit átélünk - jó és rossz is, az örömteli és a szomorú is -, megváltoztatja tudatunkat. Lemondunk arról, hogy az ábrándozás elvarázsolt világában tévelyegjünk, és úgy rendezzük be az életet, ahogyan azt korlátozott lehetőségeink megengedik. Nem vonz bennünket egy ismeretlen, szerelmes asszony csábító tekintete, és többre értékeljük a régi vonzalmakat. Az ifjúság frissessége akkor már elhalványodik, és az ember nem öregedő lelke a hosszú közös élet után mind világosabban ül ki az arc, a szem kifejezésében. A hang, a mosoly, a tekintet - minden összhangba kerül az ember belső világával. Nem reménykedünk többé az elérhetetlenben, nem kesergünk többé a hűtlen szerető miatt, és megbocsátunk azoknak, akik megcsalnak bennünket. S akkor odaadjuk a szívünket annak, aki mellettünk állt, aki megszeretett bennünket, aki hűséges maradt hozzánk az élet minden vihara és minden keserű elválása után. S érezzük az elégedettséget és nyugalmat a kipróbált, hű barátok kedves körében. Keserű azok sorsa, akik az élet lágy alkonyán új vonzalmakat, új sikereket vonszolnak hasztalanul, akikre nem vár a meghitt otthon, amelyben megpihenhetnek, s akiket nem üdvözöl a lámpa meleg fénye, ha este hazatérnek.

2011. december 12., hétfő

Az ambíciótól az értelemig [1:29]

Dr. Wayne W.Dyer
...Ez történik, mikor hagyod, hogy az egod bekavarjon. Az történt abban a pillanatban, hogy teljesen elfelejtettem az Egomat. Nem arról szólt, hogy én milyen remek, spirituális, meg különleges vagyok. Az azonnali reakcióm arra, amire Johnnak szüksége volt, az volt, hogy segítsek. És ekkor történt meg a csoda. Egyetlen, gondolkodás nélküli pillanatban. Egy segítségre szoruló embertársam felé fordultam, megfeledkeztem önmagamról, és olyan volt, mintha  az ajtó kinyílt volna, és a Mesterek rám találva, azt mondták volna: Tessék!

Úgy lehet legkönnyebben kinyitni azokat az ajtókat, ha megfeledkezel önmagadról és segítesz a rászorulóknak. A szolgálat a lényeg. A legtöbb ember abban a tévedésben él, hogy azt gondolja: magamhoz vonzom mindazt, amire szükségem van az életben! Az egyik dolog, amiben mélyen hiszek, hogy nem azt vonzod magadhoz, amit akarsz, hanem azt, ami vagy! Ami vagy!

2011. december 11., vasárnap

Helen Keller

Az olyan helyekre vezető utakat, amelyekre érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.
Ki volt Helen Keller?

2011. december 10., szombat

Spoli

Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, a gyengédséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tied. 
Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van.

2011. december 9., péntek

Rabindranath Tagore

Az egyetlen különbség a jó és rossz ember között az, hogy a jók álképűsködnek, a rosszak pedig nem akarnak másoknak látszani, mint amilyenek valójában.

2011. december 8., csütörtök

Jan L.A. van de Snepscheut

Elméletben semmi különbség nincs az elmélet és a gyakorlat között, de gyakorlatilag mégis van.

2011. december 7., szerda

Jean Paul Sartre

Felelősek vagyunk azért, amik vagyunk. Az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi.

2011. december 6., kedd

Müller Péter

Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá – segíteni kell neki.

2011. december 5., hétfő

The more I seek you

The more i seek you,
the more i find you.

The more i find you,
the more I love you

I wanna sit at your feet
drink from the cup in your hand.
Lay back against you and breath,
hear your heart beat...

2011. december 4., vasárnap

2011. december 3., szombat

Müller Péter

Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata.
A többi nem az.
A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a “valóság”, amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a “senkihez sincs közöm” életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor.
Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy “Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!” – miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: “Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!

Amikor szeretjük egymást: kijózanodunk. Felébredünk.
Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni.

2011. december 2., péntek

Müller Péter

Kétféle beszélgetés van.
Az egyik, amikor mondom a magamét. Amikor önmagamat akarom érvényesíteni. Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot, amely csakis rólam szól, amelyben én vagyok a fontos: amit én gondolok, én érzek, én élek, én fájok – színjátékot, melyben én vagyok a főszereplő.

Aki a magáét mondja: egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá.
Ennél pontosabban nem lehet elmondani azt a helyzetet, amelyben élünk, s amit úgy is nevezhetünk: a szeretetlenség világa. Aki csak mondja a magáét, annak nincs szüksége barát­ra, testvérre, feleségre. Csak közönség kell neki.
A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Ez nagyon ritka.

2011. december 1., csütörtök

Müller Péter

Kellene az életemben egy ember, legalább egy ember, akinél nem kényszerülök önvédelemre. Akinek lelkem titkos kódját ki merem adni. Akit beengedek magamba: ez vagyok, minden jóval, rosszal, nemes és szennyes gondolattal együtt. És ez az egyetlen ember az, akit valóban szeretek.

Ha igaz az, hogy a szeretetben a kettő egy lesz, és egymásba ölelkezik, akkor ott nem lehetnek magántitkok, hozzáférhetetlen sebek, és főleg levegőtlen, gennyes sebek nem lehetnek, mert nem tudnak egymással összeforrni. Összeforrni csak a tisztaság tud, ezt még a sebészek is tudják, mert még a testünk is így működik. Senki sem tökéletes! És elvárhatatlan, hogy az legyen, mert az ember nem az.
Mit tudhatunk Müller Péterről?

Boldogságot és jó egészséget kívánunk születésnapja alkalmából (is)!