2009. június 30., kedd

2009. június 29., hétfő

Daniel Dennett

Meglehet, könnyű hazudni, de csaknem ugyanolyan könnyű a hazugot leleplezni - különösen, amikor a hazugság megnő és a hamisságok struktúrája fenntartásának logisztikai feladata már meghaladja a hazug ember képességeit.
Mit tudhatunk Daniel Dennettről?

Keresztes Szent János

Ha a lélek a hit világosságára és igazságaira hagyatkozva él, akkor mentes lesz a tévedéstől. A tévedés általában saját egyéni kívánságainkból, ízlésünkből áll.
Ki volt Keresztes Szent János?

2009. június 28., vasárnap

Kempis Tamás

Ha azt akarod, hogy mások viseljék a te terhedet, te is vállald el más terhét.
Ki volt Kempis Tamás?

Eötvös József

Az egésznek része csak az lehet, ki szíve részévé tette az egészet.
Ki volt Eötvös József?

2009. június 25., csütörtök

2009. június 24., szerda

Berzsenyi Dániel

Minden órádnak leszakaszd virágát, a jövendőben sivatag homályit bízd az Istenség vezető kezére, s élj az idővel!

Ki volt Berzsenyi Dániel?

2009. június 22., hétfő

Bion

Hogyha a csepp - úgy tartja a nép - sűrűn csöpög egyre, gödröt váj a kemény sziklába is.

2009. június 21., vasárnap

Üzenet

"Kezet csak megfogni szabad...
Elereszteni vétek...
Ellökni átok...
Egymásba simuló kezek
Tartják össze
Az eget s a világot."

2009. június 20., szombat

2009. június 19., péntek

2009. június 18., csütörtök

2009. június 16., kedd

Sri Chinmoy


Minden gonosz gondolat, kivétel nélkül és elkerülhetetlenül visszaszáll rosszindulatú gazdájára.
Ki volt Sri Chinmoy?

2009. június 15., hétfő

J. Bradshaw

A szülők nem voltak rosszak. Egyszerűen maguk is megsebzett gyerekek voltak.

2009. június 14., vasárnap

2009. június 13., szombat

Igor ének

Sem a ravasz, sem az ügyes ember, sem a sebes madár Isten ítéletét ki nem kerülheti.

2009. június 12., péntek

CES

Sohasem tudhatjuk, hogy a múlt vagy a jővő a jobb. Ezért kell a mában élni.

J. Joubert

Ne ítélj túlságosan az élet bajairól, ha boldogan akarsz élni; ne feledkezzél el arról, ami jó benne.
J. Joubert

2009. június 11., csütörtök

2009. június 10., szerda

2009. június 9., kedd

Boethius


Miért keresitek hát, óh, halandók, magatokon kívül a bennetek lakozó boldogságot?
Ki volt Anicius Manlius Severinus Boethius?

2009. június 8., hétfő

2009. június 7., vasárnap

Daniel Christian


Annyira vagy eredményes, amennyire eredményessé tudod tenni a másik ember életét.
Ki Darnel Christian?

2009. június 6., szombat

L. Howard

Ne próbáld megkerülni vagy elhalasztani azt, amit kötelességed végrehajtani.

2009. június 4., csütörtök

2009. június 3., szerda