2011. november 30., szerda

Domján Mónika

...A másik segítség, ha látom a következő lépést. Bármilyen kicsi, jelentéktelen apróság is, amit meg tudok tenni az adott helyzetben, mégis segít megélni a saját erőmet és elhinni, van folytatás.

2011. november 29., kedd

Benjamin Button különös élete

Tudom, volt már. Nagyon szeretem ezt az idézetet, és szinte naponta találkozom az üzenete pár szóba sűrített magvas erejével. Most egy kicsit hosszabban és nem csak egy-egy mondatot kiragadva idézek a filmből.

Lesznek nagyszerű és rossz pillanataid. Remélem, te tele leszel jóval. Remélem, látsz majd olyanokat, amin ledöbbensz. Remélem, érzel olyat, amit addig még sosem éreztél. Remélem, találkozol emberekkel, akik másként látják a világot. Remélem, olyan életed lesz, amire majd büszke lehetsz. De ha mégsem, remélem, lesz erőd, hogy újra elkezdd.

Mondtam már, hogy hétszer csapott belém a villám? Egyszer, amikor a kutyámat sétáltattam. Nem látok már sokat a szememmel, a fülemmel is alig hallok. Néha fogalmam sincs, hol vagyok. Mindig elfelejtek valamit. De tudod mit? Isten mindig emlékeztet arra, milyen szerencsés vagyok, hogy élek.
Furcsa dolog hazaérkezni. Minden ugyanúgy néz ki. Ugyanolyan az illata. Ugyanúgy érzel. Rájössz, hogy az egyetlen dolog, ami változott, az te magad vagy.

Mindannyian vesztünk el olyanokat, akiket szeretünk. Hogy másképp tudnánk meg, hogy milyen fontosak számunkra?

Életünket a lehetőségeink határozzák meg. Azok is, amiket elszalasztunk.

Néha olyan kényszerpályára kerülünk, melynek a vége ütközés lesz és fogalmunk sincsen róla. Lehet véletlen, lehet szándék által vezérelt - semmit sem tehetünk, hogy megakadályozzuk.

Vannak, akik azért születnek, hogy a folyóparton üldögéljenek. Vannak, akik azért, hogy beléjük csapjon a villám. Vannak, akiknek jó fülük van a zenéhez. Vannak művészek. Vannak úszók. Vannak, akik a gombokat ismerik. Vannak Shakespeare ismerők. Vannak anyák. És vannak táncosok.

Lehetsz mérges, mint egy veszett kutya ahogyan a dolgok alakultak, szitkozódhatsz, átkozhatod a sorsot, de amikor a végéhez érsz tudnod kell ezeket elfelejteni.

2011. november 28., hétfő

Schopenhauer

Életünk első felét a boldogság után való kielégítetlen vágyódás jellemzi, második felét a boldogtalanságtól való aggódás.

2011. november 27., vasárnap

Ismeretlen

Élj csak míg teheted jó sorsban, boldog örömben, ám ne feledd közben, mily kurta is emberi létünk.

2011. november 26., szombat

Pál apostol Korinthusi első levele, 13. fejezet

Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a pengő érc és vagy zengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind szétosztom is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.


A szeretet hosszútűrő, jóságos.
A szeretet nem irigykedik,a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem vét a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy.

2011. november 25., péntek

Múltbeli üzenet a jövő számára

Úgy elmennék néhány napra
mért nem engedsz engem
Úgyis visszajönnék hozzád
miért kételkedsz bennem

Úgy elmennék néhány hétre
más városban élni
Úgyis visszajönnék hozzád
tégedet szeretni

De ha engem el nem engedsz
el kell tőled válnom
Tiltott kincsek hívogatnak
meg kell őket látnom

Nem hallanál többé rólam
ha egyszer így elmennék
Nem is látnál többé soha
vissza nem jöhetnék

De ha engem elengednél
megköszönném néked
És ha bárki megvádolna
én megvédenélek

Bármit látok, bármit hallok
mindent elmesélnék
Ajándékot hoznék, mikor
végül visszatérnék

Úgy elmennék néhány napra
engedj hát el engem
Úgysem ér az egész semmit
ha nem tudsz bízni bennem

/Szörényi Szabolcs/

Hallgasd..
Peking, Tiltott város

2011. november 24., csütörtök

Dr. Martin Luther King

Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.

2011. november 23., szerda

Ismeretlen

Ha nem lenne fény, akkor árnyék sem lenne. Valójában az árnyék csak egy kis fény hiánya.

2011. november 22., kedd

2011. november 21., hétfő

Calvin Coolidge

Nem sokra haladunk azzal, ha egyszerűen csak megpróbáljuk elnyomni mindazt, ami gonosz. Legnagyobb reményünk abban van, hogy kibontakoztassuk mindazt, ami jó.

2011. november 20., vasárnap

2011. november 19., szombat

Andre Gide

Nem lehet új területeket felfedezni anélkül, hogy elhagynánk a partot hosszú időre.

2011. november 18., péntek

Woodrow Wilson

Nem csak a saját agyamat használom, hanem azt is, amit kölcsönözni tudok.

2011. november 17., csütörtök

George Washington

Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad!

2011. november 16., szerda

Krishnamurti

A múlt igazsága az emlékezet hamuja; az emlékezet időhöz kötött, és a tegnap holt hamvában nincs igazság.

2011. november 15., kedd

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #10)

Hiába hirdet sok ezer nemes szót
a férfi, ha nem aszerint cselekszik.
A szerzetesség haszontalan annak;
pásztor, ki mások nyáját veszi számba.

Ha csak kevés szót mond is ki a férfi,
de törvényben jár, aszerint cselekszik,
a szenvedélyt és bűnt messzire vetve
helyes tudással, igaz ismerettel,
sem itt, sem ott túl semmire se vágyva,
a szerzetesség hasznára van annak.

2011. november 14., hétfő

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #09)

Megszenved a tetteiért ideát,
s megszenved értük majd odaát
a gonosztevő, ha pokolra zuhan,
s jajgathat: „Óh, miért tettem ezt!”

Örvendhet a tetteiért ideát
s örvendhet értük majd odaát
aki jót tesz, mert az égbe kerül,
s boldog lesz: „Helyesen tettem ezt!”

2011. november 13., vasárnap

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #08)

Megbánja, amit tett, még ideát,
s megbánja halála után odaát
a gonosztevő, mert gyötrelem
sújt rá gaztette jutalmaként.


Nem bánja, amit tett, sem ideát,
s nem bánja halála után odaát
aki jót tesz, mert igaz jutalom
vár rá jótette jutalmaként.

2011. november 12., szombat

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #07)

Mint a rosszul fedett házat elárasztja a zivatar,
a fegyelmezetlen lelket elárasztja a szenvedély.

Mint a jól befedett házat zivatar nem árasztja el,
a jól fegyelmezett lelket nem önti el a szenvedély.

2011. november 11., péntek

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #06)

Ki lényegtelent fontosnak, s nem fontosnak hisz lényegeset, téves gondolkozásával a lényeghez sosem jut el.

Ki fontosat lát fontosnak, s nem fontosnak lényegtelent,
helyes gondolkozásával a lényeghez eljut hamar.

2011. november 10., csütörtök

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #05)

Ha sárga köntöst öltött fel, de vétkét nem vetkőzte le,
hamisság s indulat rabja, nem érdemli meg e ruhát.

Ha vétkeit levetkőzte, az erényben szilárdan áll,
hamisság s indulat nélkül, méltán viseli e ruhát.

2011. november 9., szerda

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #04)

Aki csak a gyönyört nézi, nem fékezi érzékeit,
az evésben mértéktelen, hanyag és gyenge jellemű,
azt ledönti a Kísértő, mint korhadt fát a szélvihar.

Aki a rosszat átlátja, megfékezi érzékeit,
Az evésben mértékletes, hitben szilárd, iparkodó,
nem bír azzal a Kísértő, mint sziklával a szélvihar.

2011. november 8., kedd

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #03)

Mert gyűlöletet sohasem szüntet meg másik gyűlölet.
Örök törvény: ha nem gyűlölsz, úgy szűnik meg a gyűlölet.

Nem fogja fel sok ember, hogy fékeznie kell önmagát;
ám aki ezt felfogja, az megbékél, nem gyűlölködik.

2011. november 7., hétfő

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #02)

Bhavachakra
„Ő megsértett, ő megbántott, ő megütött, ő megrabolt.”
Aki folyton ezen töpreng, abban örök a gyűlölet.

"Ő megsértett, ő megbántott, ő megütött, ő megrabolt.”
Akit e gondolat nem bánt, abban kihuny a gyűlölet.

2011. november 6., vasárnap

Dhammapada: A tan ösvénye (Iker versek #01)

Photo by Nathan Freitas
A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki gonosz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi szenvedés, mint igavonót a kerék.

A szándék minden dolognak az indítéka, lényege.
Azt, aki igaz szándékkal teszi tettét, szólja szavát,
nyomon követi boldogság, mint árnyéka a lépkedőt.

2011. november 5., szombat

2011. november 4., péntek

Rajneesh Chandra Mohan Jain

Osho
A mag nem tudhatja, hogy mi fog történni; a mag soha nem látta még a virágot. És a mag el sem hiszi, hogy ott rejlik benne a gyönyörű virág lehetősége. A mag eddig biztonságban volt, akár ezer évig is biztonságban lett volna - a csíra számára azonban rengeteg a veszély. De a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy tudná "hová?" és "miért?"
Ki volt Osho?

2011. november 3., csütörtök

Norman Vincent Peale

Nem azok vagyunk, akinek hisszük magunkat, de amit hiszünk, olyanok vagyunk.

2011. november 2., szerda

Dr. House

Azért vállalok felelősséget, amit mondok. Nem azért, amit te értesz.

2011. november 1., kedd

Patricia Clafford

Alaszkai dupla szivárvány
A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával.