2013. december 31., kedd

2013. december 30., hétfő

2013. december 29., vasárnap

2013. december 28., szombat

2013. december 26., csütörtök

Makkai Sándor

A félelemre és a megfélemlítésre alapított világrendben nem is lehet csodálkozni azon, ha az ember nem bízik az angyal eljövetelében. De azért az angyal mégis eljött, és szállást keres az emberek szívében az isteni Gyermek számára. A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak külsőség: mégis nagyon nagy és áldott alkalom, talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igazságára ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a külsőségből lelkiséget teremtsünk.

2013. december 25., szerda

Bella István

Karácsony, fényes karácsony.
Jobb lenne lenni máshol.
Ott ahol közel és távol,
Édesanyám, szíved a jászol.

2013. december 24., kedd

Fekete István

Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében.

2013. december 21., szombat

Ismeretlen

A kisfiúk ugyanazon okból vesznek Kinder tojást, mint amiért a férfiak vásárolnak női fehérneműket. Nem igazán a termékre van szükségük, inkább a meglepetésre, ami bennük van...

2013. december 20., péntek

2013. december 19., csütörtök

Lukács Evangyélioma 12. rész

És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

2013. december 18., szerda

Antoine de Saint-Exupéry,

Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít... Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik.

2013. december 17., kedd

Vangelis

Szeretem, ha a technológia engem szolgál, de én nem akarom szolgálni a technológiát.

2013. december 16., hétfő

Arthur C. Clarke

Sose minősíts rosszindulatúnak egy olyan tettet, melynek oka puszta inkompetencia.

2013. december 15., vasárnap

Ismeretlen

Örökös verseny folyik a programozók és az Univerzum között: a programozók igyekeznek minél nagyobb, jobb és idióta-biztos programokat létrehozni, az Univerzum pedig igyekszik minél nagyobb és jobb idiótákat produkálni. Egyelőre az Univerzum van nyerésben.

2013. december 14., szombat

A te életutad

Senki nem ismeri az utat, amely előtted áll.
Még soha senki nem járt ezen az úton, és nem is fog más járni rajta, mert ez a te utad.
Olyan egyedülálló, mint amilyen egyedülálló te vagy.
Igen, egyedülálló vagy, és különleges, egyedülálló módon kell hozzájárulnod az élethez: ez a te igazi rendeltetésed.
Menj hát az utadon, menj azon az egyedülálló módon, amely csak a tiéd, de ne próbálj mielőbb célba érni. Mert nincsen cél.
Maga az út a cél, a cél csak az út vége és egy új út kezdete. Élvezd hát utadat,
a te egyedülálló, csodálatos életutad. Engedd, hogy az élet mindennap megajándékozzon,
és ha készen állsz, engedd, hogy „belső mestered” vezessen. Életed egyedülálló melódiáját ekképpen
fogod egyre tisztábban hallani magadban. És énekelj! Mert minden a te örömödre teremtetett.
Az egész teremtés éretted van!

2013. december 13., péntek

Helen Keller

Aki az igaz felismeréshez akar jutni,a nehézségek hegyét egyedül kell annak megmásznia.

2013. december 12., csütörtök

Plutarkhosz

Ha az íjat túlságosan megfeszítik, eltörik. Ám a lélek erejét veszti a tétlen nyugalomban.


2013. december 11., szerda

Heinrich Zimmer

Miért kell nekem mindig valamivé lennem ahelyett, hogy egyszerűen csak lennék?

2013. december 10., kedd

2013. december 9., hétfő

2013. december 8., vasárnap

2013. december 7., szombat

2013. december 6., péntek

Szent Miklós

Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbe jár,
Bekopogtat minden házba, s minden embert megtalál.
Mosoly ül az Öreg arcon, merre ő megy, hull a hó,
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét,
Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet,
Sose nézi, bőrünk színét, szeret minden gyermeket.
Mosoly ül az Öreg arcon, merre ő megy, hull a hó,
Nálunk hagyja a szívét, nekünk adja jókedvét.

2013. december 5., csütörtök

2013. december 4., szerda

2013. december 3., kedd

Theodor Fontane

Halljuk meg az élet zenéjét. Legtöbben csak a diszharmóniát hallják.

2013. december 2., hétfő

2013. december 1., vasárnap

2013. november 30., szombat

Romano Guardini

Mindig olyan helyen kellene állnom, amely az örökkévalóság felé nyitva áll.

2013. november 29., péntek

Assisi Szent Ferenc

Boldog az az ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét éppúgy elviseli, ahogy szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék.
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

2013. november 28., csütörtök

Sri Ramakrishna

Miként a Nap és a Hold sem tud visszatükröződni a zavaros vízben, azonképpen a mindenható sem tud visszatükröződni egy olyan szívben, amely az „én" és az „enyém" ideájától zavaros.

2013. november 27., szerda

Fjodor M. Dosztojevszkij

Valakit szeretni annyit jelent, mint olyannak látni, amilyennek az Isten őt elképzelte.

2013. november 25., hétfő

Friedrich Hebbel

Az életben örökké valamivé leszünk.  Ha valaki úgy tartja, ő lett valamivé, az azt jelenti, hogy halott.

2013. november 24., vasárnap

2013. november 23., szombat

2013. november 21., csütörtök

Jean Paul

Az emlékezés az egyetlen Paradicsom, amelyből nem lehet kiűzni bennünket.

2013. november 20., szerda

John Knittel

Minden ember meghatározója a világ sorsának. Akkor öregszünk meg, ha a múltban több örömöt lelünk, mint a jövőben.

2013. november 19., kedd

2013. november 18., hétfő

2013. november 17., vasárnap

Ismeretlen

Néha annyira vágyunk arra, hogy angyalok lehessünk, hogy közben megfeledkezünk arról, hogy jó emberek legyünk.

2013. november 16., szombat

Albrecht Goes

Egy angyalnak nincs neve. De bármely órában előfordulhat, hogy a te nevedet viseli.

2013. november 15., péntek

Gorch Fock

Ne akarj az élet útjából kitérni! Soha, egyetlen napon sem! Hiba volna. Az élet utánad megy és megragad; másodjára azonban már hátulról.

2013. november 14., csütörtök

Pau.l Anton de Legarde

Minden, de minden embernek ezen a világon megvan a saját - személyre szabott - helye.

2013. november 13., szerda

Kínai közmondás

A türelem egy pillanata nagy bajtól óvhat meg, a türelmetlenség egy pillanata egy egész életet romba dönthet.

2013. november 12., kedd

Indiai mondás

Ez a világ olyan, mint egy híd. Haladj át rajta, de ne építsd rá a házad.

2013. november 11., hétfő

Paul Claudel

Senki nem lehet olyan szegény, hogy ne tudna jót tenni embertársaival.

2013. november 10., vasárnap

2013. november 9., szombat

Eckhart mester

Aki igazán szeret, mindenben Istent szereti, és mindenben megtalálja Istent.

2013. november 8., péntek

Marcsis Aurelius

Figyelj legbensőbb énedre! Hisz ott van a jó forrása, amely újra meg újra feltörni kész, amint utána ásol.

2013. november 7., csütörtök

Kurt Tepperwein

A legtöbb ember harcnak fogja fel az életet, holott játékról van szó, ám egy olyan játékról, amelyet a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani.

2013. november 6., szerda

Marie von Ebner-Eschenbach

Hibáink mindig hűek maradnak hozzánk, jó tulajdonságaink meg-megcsalnak bennünket.

2013. november 5., kedd

2013. november 4., hétfő

Nagy Imre

Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt.
Csapataink harcban állnak.
A kormány a helyén van.
Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.

Ki volt Nagy Imre?

Jonathan Guthrie

Minden program egy vers, de nem minden programozó költő.

2013. november 2., szombat

Douglas Adams

Könnyű szemet hunyni a számítógépek alapvető használhatatlansága felett amikor már azt is eredménynek érezzük, ha egyáltalán sikerül őket beüzemelnünk.

2013. november 1., péntek

Arthur Hope

Idegeskedünk a túlnépesedés miatt. Csakhogy nem a megfelelő időben idegeskedünk.

2013. október 31., csütörtök

2013. október 30., szerda

Buddha

Ti a pillanatokkal törődjetek, az órák majd törődnek magukkal!

2013. október 29., kedd

Mitch Radcliffe

A számítógépekkel képesek vagyunk még gyorsabban több hibát csinálni, mint bármely más találmánnyal a történelem során - talán a kézifegyverek és a Tequila kivételével.

2013. október 28., hétfő

2013. október 26., szombat

Stanislaw Lem

A jövő minden valószínűség szerint a technológiai eszközökkel megvalósított poklok és a harmonikusan felépített paradicsomok szélsőségei között lesz.

2013. október 25., péntek

Arthur C. Clarke

A demokrácia az egyéni kapzsiságra épülő társadalom, egy hatékony, bár nem túl igyekvő kormány által szabályozva.

2013. október 24., csütörtök

Ismeretlen

Az emberi haladás egyetlen vívmánya sem született egyhangú egyetértés nyomán. Azok, akik előbb találják meg a Világosságot arra vannak kárhoztatva, hogy a többiek ellenében kövessék azt.

2013. október 23., szerda

Bacsó Péter Tanú című filmje

Pelikán: Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az embereket.
Virág: Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Az imperialistákat, ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán

2013. október 22., kedd

Ismeretlen

Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll.

2013. október 21., hétfő

Ismeretlen

A karma vérszomjas kutyái csakugyan a nyomunkban vannak. Ugyanakkor éppen ahhoz a problémához űznek minket, amelyik elöl menekülni akarunk. És bármennyire meneküljünk is tőle, egyszer majd lábunk elé fogják helyezni ezt a problémát.

2013. október 20., vasárnap

Ismeretlen

A bölcs az lét minden területével harmóniában él, ezért világa minden világok legjobbika. Látja a valóságot, és felismeri, hogy minden jó, ami van.

2013. október 19., szombat

Ismeretlen

A szerelemnek és a barátságnak csak egyetlen rokon vonása van, s ez: ha felbomlik, annak oka sohasem a Másik, hanem mindig az Én.

2013. október 18., péntek

Ismeretlen

Mit érünk azzal, ha a Holdra tudunk utazni, mikor nem tudjuk áthidalni a szakadékot, mely elválaszt minket önmagunktól. Minden felfedezőút közül ez utóbbi megtétele a legfontosabb. E nélkül az összes többi nemcsak haszontalan, hanem szörnyű következményekkel is jár.

2013. október 17., csütörtök

Ismeretlen

Azok a kifejezések, amelyekkel másokat jellemzünk, keveset mondanak róluk, de nagyon sokat mondanak rólunk.

2013. október 16., szerda

Ismeretlen

Az ember ránéz egy hatalmas fára, és arra gondol, vajon ki szemlél kit... Aztán nincs is többé szemlélő...

2013. október 15., kedd

Ismeretlen

Ha fát ültettél, türelemre van szükség. Nem húzhatod ki naponta a földből, hogy megnézd, mennyit nőtt a gyökere.

2013. október 14., hétfő

Ismeretlen

Ne feledd, honnan jöttél, hová tartasz, és miért teremtetted a zűrzavart, melynek közepében ülsz.

2013. október 13., vasárnap

Ismeretlen

Az ember az úgynevezett túlvilágon jön rá, milyen óriási lehetőségeket szalaszt el, miközben a földön monomániásan álcélokat üldöz.

2013. október 12., szombat

Ismeretlen

A bölcs a lét minden területével harmóniában él, ezért világa minden világok legjobbika. Látja a valóságot, és felismeri, hogy minden jó, ami van.

2013. október 11., péntek

Tonk Emil (?)

Akinek a tudás megszerzése drága, az nem számol a tudatlanság költségeivel.

2013. október 10., csütörtök

John D. Rockefeller

Úgy hiszem, hogy minden jog magában foglalja a felelősséget, minden alkalom a kötelezettséget, és minden tulajdon a kötelességet.

2013. október 9., szerda

Jawaharlal Nehru

Többet jelent az, hogy kik vagyunk valójában mint az, hogy mások minek hisznek minket.
Ki volt Jawaharlal Nehru?

2013. október 8., kedd

Napoleon Bonaparte

Tíz ember, aki beszél, több zajt csinál, mint 10 ezer, aki csendben marad.

2013. október 7., hétfő

Ismeretlen

A számítógéppel sokkal gyorsabban lehet megoldani olyan gondokat, amiket nélküle nem kellene megoldanunk.

Ismeretlen

Tévedni emberi dolog, de egy számítógép kell ahhoz, hogy igazán el legyen valami rontva.

2013. október 6., vasárnap

Joseph Roux

Tekintem azt, amim nincs, és boldogtalannak hiszem magam. Mások tekintik azt, amim van és azt hiszik, boldog vagyok.

2013. október 5., szombat

Mark Twain

Tartsd magad távol azoktól, akik lekicsinylik ambícióidat. A kisemberek mindig azt csinálják, de az igazán nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz.

2013. október 4., péntek

2013. október 3., csütörtök

Szophoklesz

Szóljon mindig az ember igazságot, mégsem úgy kimondva, hogy máson izzó, mély sebet üt.

2013. október 2., szerda

Katherine Graham

Szeretni azt, amit csinálsz és érezni, hogy számít is - van-e ettől örömtelibb dolog?

2013. október 1., kedd

2013. szeptember 30., hétfő

Ismeretlen

Sokszor nem az a legfontosabb, hogy mit tudsz, hanem az, hogy kellő pillanatban mi jut az eszedbe.

2013. szeptember 29., vasárnap

Jawaharlal Nehru

Sokkal jobb tudni a saját gyengeségeinkről és hibáinkról mint azokat másokban megmutatni.

2013. szeptember 28., szombat

Peter F. Drucker

Sok minden, amit ma menedzsmentnek nevezünk, nem más, mint annak nehezítése, hogy az emberek eredményesen dolgozzanak.

2013. szeptember 27., péntek

Michael Bloomberg

Soha nem szerettem az indulatmentes lényeket. Akiben nincs indulat, abból a szenvedély is hiányzik.

2013. szeptember 26., csütörtök

Ismeretlen

Soha nem hagysz el egy olyan helyet, amit szeretsz. Egy részét magaddal viszed és egy részt pedig ott hagysz magadból.

2013. szeptember 25., szerda

2013. szeptember 24., kedd

2013. szeptember 23., hétfő

2013. szeptember 22., vasárnap

George S. Patton

Soha ne mondd senkinek, hogy hogyan csinálják amit csinálnak. Csak azt mondd meg nekik, hogy mit csináljanak, és meg fogsz lepődni integritásukon.

2013. szeptember 21., szombat

Benjamin Disraeli

Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést.

2013. szeptember 19., csütörtök

2013. szeptember 18., szerda

2013. szeptember 17., kedd

2013. szeptember 16., hétfő

2013. szeptember 15., vasárnap

2013. szeptember 14., szombat

Ismeretlen

Pontosan annyit kapsz egy másik embertől, amennyit hajlandó vagy adni saját magadból.

2013. szeptember 13., péntek

Jean Giraudoux

Pénzzel rendelkezni annyit tesz, mint bátornak, becsületesnek, gyönyörűnek és szellemesnek lenni. Pénz nélkül ronda, unalmas, hülye és használhatatlan vagy.

2013. szeptember 12., csütörtök

2013. szeptember 11., szerda

2013. szeptember 10., kedd

2013. szeptember 9., hétfő

Ismeretlen

Nincs olyan munka, ami méltóságon aluli volna, feltéve, ha jól végzi el az ember.

2013. szeptember 8., vasárnap

T. A. Edison

Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól!

2013. szeptember 7., szombat

Ismeretlen

Nincs annyi sötétség a világon ami képes lenne eloltani egy gyertyát.

2013. szeptember 6., péntek

Bill Cosby

Nem tudom mi a siker titka, de a kudarcé az, ha mindenkinek a kívánságát akarod teljesíteni.

2013. szeptember 5., csütörtök

2013. szeptember 4., szerda

Ismeretlen

Nem szép dolog úgy köszönetet mondani, hogy nem érzed át, de még rosszabb átérezni, és nem mondani.

2013. szeptember 3., kedd

Victor Hugo

Nem létezik kis ország. Egy nép nagyságát nem a lélekszáma határozza meg, mint ahogy egy ember nagysága sem a testsúlyának függvénye.

2013. szeptember 2., hétfő

2013. szeptember 1., vasárnap

Ismeretlen

Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket.

2013. augusztus 31., szombat

Vangelis

Nem igazán fontos, milyen műfajú zenét csinálsz, mert én nem beszélek műfajokról. A zene egy egység. Én csak egyféle zenét ismerek.

2013. augusztus 30., péntek

Moliére

Nem csak azért felelünk, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk.

2013. augusztus 29., csütörtök

Marianne Williamson

Nem az a szeretet fog vissza bennünket, amelyet nem kaptunk meg a múltban, hanem az, amelyet nem adunk tovább másoknak a jelenben.

2013. augusztus 28., szerda

Abraham Lincoln

Néha mindenkiből csinálhatsz bolondot s néhány emberből mindig bolondot csinálhatsz, de nem csinálhatsz mindig mindenkiből bolondot.

2013. augusztus 27., kedd

2013. augusztus 25., vasárnap

2013. augusztus 24., szombat

Ismeretlen

Ne rohanj végig olyan gyorsan életeden, hogy elfelejted nem csak azt, hogy hol voltál, hanem azt is, hogy hova mész.

2013. augusztus 23., péntek

2013. augusztus 22., csütörtök

2013. augusztus 21., szerda

2013. augusztus 20., kedd

Szent István

Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

2013. augusztus 19., hétfő

John Wooden

Ne azzal mérd magad, amit eddig elértél, hanem azzal, amit elérhettél volna képességeiddel.

2013. augusztus 18., vasárnap

Oprah Winfrey

Ne amiatt panaszkodj, amid nincs. Használd, amid van. Kevesebbet tenni, mint amennyit tényleg megtehetnél, bűn! Mindannyinkban megvan a  nagyság ereje, mivel a nagyságot a szolgálat határozza meg - önmagunk és mások szolgálata.

2013. augusztus 17., szombat

Hyman Rickover

Nagy elmék ötletekről beszélgetnek, átlagos elmék eseményekről, kis elmék más emberekről.

2013. augusztus 16., péntek

2013. augusztus 15., csütörtök

Mahatma Gandhi

Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben.

2013. augusztus 14., szerda

2013. augusztus 13., kedd

Wendell Johnson

Mindig emlékezz arra, hogy a mindig és a soha két olyan szó, amit soha ne használj.

2013. augusztus 12., hétfő

Mark Twain

Mindig cselekedj helyesen - néhány embernek ez örömére fog szolgálni, a többi számára meg meglepő lesz.

2013. augusztus 11., vasárnap

Lev Tolsztoj

Mindenki arra gondol, hogy megváltoztatja a világot, de arra senki sem gondol, hogy magát változtassa meg.

2013. augusztus 10., szombat

2013. augusztus 9., péntek

Ismeretlen

Minden siker titka az, hogy jobbat csináljunk mint ami épp csak elég jó.

2013. augusztus 8., csütörtök

John Fitzgerald Kennedy

Miközben kifejezzük hálánkat, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a legnagyobb elismerés nem az, amikor szavakban fejezzük ki azt, hanem amikor úgy is élünk.

2013. augusztus 5., hétfő

Ulla-Carin Lindquist

A nehéz pillanatokban születnek meg az életre szóló barátságok. Ilyenkor lehullanak a maszkok, és valóban közel kerülünk egymáshoz.

2013. augusztus 4., vasárnap

CES

Ha sikerül félretenni az egodat, tudni fogod az igaz választ.

2013. augusztus 3., szombat

Ismeretlen

Még ha a megfelelő kerékvágásban is vagy, akkor is keresztül fognak trappolni rajtad, ha csak ülsz ott.

2013. augusztus 2., péntek

Ismeretlen

Mások nézeteit csak szeretettel lehet megváltoztatni, haraggal nem.

2013. augusztus 1., csütörtök

2013. július 31., szerda

2013. július 30., kedd

Charles Dickens

Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.

2013. július 29., hétfő

Ismeretlen

Légy büszke arra, amit eddig elértél, s higgyél abban, hogy milyen messze tudsz még elmenni.

2013. július 28., vasárnap

Dr. Seuss

Légy az, aki vagy, és ami a szíveden, legyen a szádon, mert azok, akik kifogásolják ezt, nem számítanak, akik pedig számítanak, azok nem fogják kifogásolni.

2013. július 27., szombat

Ismeretlen

Kutyád irántad való csodálatát ne fogadd el meggyőző érvnek arra, hogy csodálatos vagy.

2013. július 26., péntek

A. A. Hodge

Könnyebb találni sok embert, akik elég bölcsek ahhoz, hogy felfedezzék az igazságot, mint egyet, aki elég rettenthetetlen ahhoz, hogy mindenféle szembenállás ellenére is kiálljon érte.

2013. július 25., csütörtök

Soren Kierkegaard

Kockáztatni nem más, mint egy pillanatra elveszíteni egyensúlyunkat. Nem kockáztatni nem más, mint elveszíteni önmagunkat.

2013. július 24., szerda

Ír köszöntő

Kívánom, hogy az új évben jobb kezed csak barátnak keljen nyújtani, soha nem alamizsnáért!

2013. július 23., kedd

2013. július 22., hétfő

Lord Chesterfield

Kétségbevonhatatlan igazság, hogy ha kevesebbet kell valakinek csinálni, kevesebb ideje lesz rá.

2013. július 21., vasárnap

2013. július 20., szombat

Logan Pearsall-Smith

Két dolgot kell elérni az életben: először azt, hogy meg legyen nekünk az, amit akarunk, majd azt, hogy élvezzük is azt. Csak a legbölcsebbek érik el a második célt.

2013. július 19., péntek

Szophoklesz

Keresd és rálelsz - amit nem keresel, felfedezetlen marad számodra.

2013. július 18., csütörtök

Paul Bourget

Jobb, ha úgy élünk, mint ahogy gondolkodunk, különben úgy fogunk gondolkodni, mint ahogy éltünk.

2013. július 17., szerda

Henry Van Dyke

Jobb követni akár még az árnyékát is a legjobbnak, mint megelégedni a legrosszabbal.

2013. július 16., kedd

Theodore Roosevelt

Jó, ha a meleg szív hideg fejjel párosul. Az olyan nép, amely valóban érett arra, hogy önmagát kormányozza, egyrészt nem hagyja magát félrevezetni az ömlengő ígéretektől, másrészt megköveteli, hogy akit posztra emel, az minden ígéretét teljesítse.

2013. július 15., hétfő

2013. július 14., vasárnap

Casey Stengel

Jó játékosokat szerezni könnyű. Rábírni őket, hogy együtt játszanak, az a nehéz dolog.

2013. július 13., szombat

Jimmy Carter

Isten minden imát meghallgat. Néha igennel felel, néha nemmel, néha pedig úgy, hogy "te biztos viccelsz"!
Mit tudhatunk Jimmy Carterről?

2013. július 12., péntek

Ismeretlen

Isten azért teremtett meg engem, hogy elvégezzek bizonyos számú dolgot. Jelenleg annyira le vagyok maradva, hogy örökké fogok élni.

2013. július 11., csütörtök

Ismeretlen

Igazán az egyéniség az egyetlen dolog, ami közös bennünk. Védd annak szabad  kifejezését.

2013. július 10., szerda

2013. július 9., kedd

Ismeretlen

Hallom - és elfelejtem. Látom - és emlékezek. Csinálom - és megértem.

2013. július 8., hétfő

Jean Michel Jarre

Ha van egy lyuk a fejeden, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nyitott vagy...
Mit tudhatunk Jean Michel Jarreról?

2013. július 7., vasárnap

2013. július 6., szombat

2013. július 5., péntek

Kínai mondás

Ha türelmes vagy dühös pillanatodban, száz napnyi bánkódást kerülsz el.

2013. július 4., csütörtök

2013. július 3., szerda

Ismeretlen

Ha mindig azt teszed, amit mindig is tettél, akkor mindig azt kapod, amit mindig is kaptál. Ha az, amit teszel, nem működik, TÉGY VALAMI MÁST!

2013. július 2., kedd

2013. július 1., hétfő

Mahatma Gandhi

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.
Ki volt Mahatma Gandhi?

2013. június 30., vasárnap

Ismeretlen

Ha gazdagnak akarod érezni magad, gondold meg mi mindened van, amit nem lehet pénzért megvenni.

2013. június 29., szombat

2013. június 28., péntek

Ismeretlen

Ha életed mentes a kudarcoktól, akkor nem vállalsz elég kockázatot.

2013. június 27., csütörtök

Abraham Maslow

Ha egyetlen szerszámod a kalapács, akkor hajlandó vagy minden problémát szögnek látni.

2013. június 26., szerda

Ed Oakley és Duog Krug

Ha egy szervezet túl mereven ragaszkodik a régi módszerhez, a tegnap gyógymódjai a holnapi betegségek okozóivá válnak.

2013. június 25., kedd

Arthur C. Clarke

Ha egy kitűnő, de már öregedő tudós kijelenti, hogy valami lehetséges, rendszerint igaza van. Ha azt mondja, valami lehetetlen, valószínűleg téved.

2013. június 24., hétfő

Henry Ford

Ha a pénztől reméled függetlenséged, akkor soha nem fogod megkapni. Ezen a világon az ember egyetlen biztosítéka a tudása, tapasztalata és tehetsége.

2013. június 23., vasárnap

Per Bolmstedt

Ha a köztudat józan ész tényleg annyi ember által birtokolt tulajdonság lenne, mint az a nevéből következne, akkor egy sokkal jobb világban élnénk mint most.

2013. június 22., szombat

2013. június 21., péntek

Ian R. James

Ha az önzetlenség az út a boldogsághoz, akkor a büszkeség a fekvőrendőr.

2013. június 20., csütörtök

Leo F. Buscaglia

Ha az ember szeret, nincs többé kiszolgáltatva nála hatalmasabb erőknek, hiszen ő maga válik hatalmas erővé.

2013. június 19., szerda

Charles Platt

Ha a XX. század valamire megtanított bennünket, az nem egyéb, mint hogy bánjunk óvatosan a "lehetetlen" szóval.

2013. június 18., kedd

2013. június 17., hétfő

Henry Ford

Ha a pénztől reméled függetlenséged, akkor soha nem fogod megkapni. Ezen a világon az ember egyetlen biztosítéka a tudása, tapasztalata és tehetsége.

2013. június 16., vasárnap

Per Bolmstedt

Ha a köztudat józan ész tényleg annyi ember által birtokolt tulajdonság lenne, mint az a nevéből következne, akkor egy sokkal jobb világban élnénk mint most.

2013. június 15., szombat

George H. Heilmeier

Ha a gépkocsi ipar olyan sebességgel fejlődött volna az elmúlt két évtizedben, mint a félvezetők gyártása, a Rolls-Royce csak három dollárba kerülne, és nem lenne parkolási gond, mert egy centiméternél alig lenne nagyobb a hossza.

2013. június 14., péntek

Ismeretlen

Gyakran annyira belefeledkezünk az úti célunkba, hogy elfelejtjük észrevenni magát az utazást, s különösen azon emberek jóságát, akikkel közben találkozunk.

2013. június 13., csütörtök

Henri Bergson

Érthető, hogy gondolkodásunk merev fogalmakat szűrhet le a mozgalmas valóságból, de mindenképpen lehetetlen, hogy a fogalmak merevségével rekonstruáljuk a valóság mozgalmasságát.

2013. június 12., szerda

James G. Bennet

Én is hibáztam, de soha nem követtem el azt a hibát, hogy azt állítottam, hogy nem hibáztam.

2013. június 11., kedd

2013. június 10., hétfő

Dr. Martin Luther King

Életünk akkor kezd véget érni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról, amik számítanak.

2013. június 9., vasárnap

John Homer Miller

Életedet nem az határozza meg, hogy az mit hoz számodra, hanem az, hogy te hogyan állsz hozzá

2013. június 8., szombat

Ismeretlen

Egyre többet tudunk az egyre kisebb dolgokról, míg végül mindent fogunk tudni a semmiről.

2013. június 7., péntek

2013. június 6., csütörtök

2013. június 5., szerda

George s. Patton

Egy most elvégzett jó terv sokkal jobb, mint egy tökéletes terv, amit jövő héten végzünk el.

2013. június 4., kedd

Ismeretlen

Egy közös dolog van a politikusokban és a pelenkában: mind a kettőt gyakran kell cserélni, ugyanazon ok miatt

2013. június 3., hétfő

Mary Kay Ash

Egy középszerű ötlet, ami lelkesíti az embereket, tovább fog jutni, mint egy nagyszerű ötlet, amely senkit nem lelkesít.

2013. június 2., vasárnap

Mark Twain

Egy hazugság a fél világot körbeutazza mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.

2013. június 1., szombat

Elbert Hubbard

Egy gép 50 átlagos ember munkáját tudja elvégezni. De egy gép sem tudja elvégezni egy rendkívüli ember munkáját.

2013. május 31., péntek

2013. május 30., csütörtök

Vangelis

Egy Festmény egy Vers / Szavak nélkül, / egy Vers egy Festmény / Szavakban. / A Zene mindkettő. 

2013. május 29., szerda

2013. május 28., kedd

2013. május 27., hétfő

Sir Arthur Helps

Egy bölcs mondás sokszor csak falra hányt borsó, de egy kedves szó soha nem felejtődik el. 

2013. május 26., vasárnap

Ismeretlen

Cselekedj úgy, ahogy elvárod, hogy mások cselekedjenek veled szemben.

2013. május 25., szombat

Kahlil Gibran

Csak keveset adsz, ha saját tulajdonodat adod. Akkor adsz igazán, ha magadat adod.

2013. május 24., péntek

Victor Hugo

Csak egy dolog van, mi erősebb a világ összes hadseregénél: egy ötlet, aminek eljött az ideje.

2013. május 23., csütörtök

T.S. Eliot

Csak azok tudják kitalálni, hogy meddig mehetnek, akik megkockázták, hogy túl messze mennek.

2013. május 22., szerda

2013. május 21., kedd

Laurence J. Peter

Csak a középszerűek emelkedhetnek fel egy olyan rendszerben, amelyik nem tűri a hullámveréseket. 

2013. május 20., hétfő

Fred Allen

Bizottság - emberek csoportja, akik egyenként semmit sem tudnak tenni, de együtt eltudják dönteni, hogy lehetetlen bármit is tenni.

2013. május 19., vasárnap

Henry Van Dyke

Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne ha csak azok a madarak énekelnének benne akik a legjobban tudnak énekelni.

2013. május 18., szombat

2013. május 17., péntek

Konrad Lorenz

Azt hiszem, megtaláltam az állatok és a civilizált ember közti hiányzó láncszemet. Mi vagyunk az.

2013. május 16., csütörtök

Ismeretlen

Azoknak, akik azt mondják, hogy valami nem megoldható, nem szabadna félbeszakítania azokat, akik már csinálják.

2013. május 15., szerda

2013. május 14., kedd

Jean Jacques Rousseau

Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.

2013. május 13., hétfő

Edwin Bliss

Azok,akik igazán célorientáltak, nem pörgetik a saját mókuskereküket. Nem akarnak egyszerűen csak elfoglaltnak kinézni és annak érezni magukat, de szeretnék elérni céljukat.

2013. május 12., vasárnap

G. K. Chesterton

Azok az emberek, akik tökéletesen hisznek önmagukban, mind az elmegyógyintézetben vannak.

2013. május 11., szombat

Ismeretlen

Az univerzum törvényei azt mutatják, hogy az univerzumnak nincsenek törvényei.

2013. május 10., péntek

2013. május 8., szerda

Robert Hutchins

Az oktatás célja hogy a fiatalokat felkészítse arra, hogy tudják magukat tanítani életük során.

2013. május 5., vasárnap

Indiai mondás

Mikor az igazság ellentétes a vágyainkkal, tudjuk, hogyan kell eldugni a sötétben.

2013. május 4., szombat

Viktor Frankl

Akció és reakció közt van egy szünet. Abban a szünetben rejlik a hatalmunk, hogy eldöntsük, hogyan fogunk reagálni. És abban, ahogy reagálunk, rejlik a szabadságunk és fejlődésünk záloga

2013. május 3., péntek

Randy Cassingham

Amikor azt hiszed, hogy a hülyeség ettől mélyebbre már nem mehet, akkor csak emlékezz arra, hogy a bolondok még el sem kezdtek ásni.

2013. május 1., szerda

Indiai mondás

Az igazságot sosem kell kimondani. A hazugságot ellenben sokszor, mert erősíteni kell. A hazugságnak folyamatosan erőt kell adni, hogy fennmaradhasson.

2013. április 30., kedd

2013. április 29., hétfő

Andrew Grove

Az Internet kultúra mélyén egy olyan erő munkál, mely mindent ki akar deríteni rólunk.

2013. április 28., vasárnap

2013. április 27., szombat

Larry Wall

Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.

2013. április 26., péntek

Grafiti

Az idő az, ahogyan a természet megakadályozza azt, hogy minden egyszerre történjen.

2013. április 25., csütörtök

Colin Wilson

Az észnek pontosan ugyanakkora hatalma van, mint a kéznek: nem csak megfogni tudja a világot, hanem megváltoztatni is.

2013. április 24., szerda

2013. április 23., kedd

Kitartás

Az erőfeszítés akkor ér valamit, ha az ember nem adja fel félúton, hanem a fáradtság ellenére is befejezi, amit elkezdett.