2011. január 31., hétfő

2011. január 30., vasárnap

Ismeretlen

A hibák beismerése teszi lehetővé azok jövőbeni elkerülését.

2011. január 29., szombat

Ismeretlen

Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt önmagunkat büntetni.

2011. január 28., péntek

Ismeretlen

Az élet nem egy verseny, hanem egy utazás, aminek minden lépését élvezni kell.

2011. január 27., csütörtök

Muhamed Ali

A bajnokokban [...] legyen meg a tudás és az akarat, de az akaratnak erősebbnek kell lennie a tudásnál.

2011. január 26., szerda

Dorothy Nevill

A beszélgetés igazi művészete nem csak az, hogy a megfelelő időben mondjuk a megfelelő dolgot, hanem az is, hogy hagyjuk kimondatlanul a csábító pillanatban a rosszat.

2011. január 25., kedd

2011. január 24., hétfő

Bertrand Russell

A boldogság elengedhetetlen része azon dolgok nélkül lenni, amik után vágyakozunk.

2011. január 23., vasárnap

Maxim Gorkij

A boldogság mindig kicsinek tűnik amíg csak a saját kezedben tartod. De engedd szabadjára és azonnal megtanulod mennyire nagy és értékes.

2011. január 22., szombat

Denis Waitley

A boldogság, a gazdagság és a siker mind különböző célok melléktermékei - közvetlenül maguk nem lehetnek célok.

2011. január 21., péntek

H.G. Wells

A bölcs ember mások hibáiból tanul, az ostoba a sajátjából.

2011. január 20., csütörtök

Platon

A bölcsek azért beszélnek, mert valamit mondani akarnak. A bolondok meg azért, csak hogy mondjanak valamit.

2011. január 19., szerda

2011. január 18., kedd

Ismeretlen

A bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és aki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.

2011. január 17., hétfő

Ismeretlen

A bürokrácia egy olyan kihívás, amire válaszolni becsületes magatartással, a hülyeség iránti toleranciával, és szükség esetén bulldózerrel kell.

2011. január 16., vasárnap

2011. január 15., szombat

H. L. Mencken

A demagóg elméje csodálatos gépezet. Bármit elővarázsol, amit a birtokosa igényel tőle.

2011. január 14., péntek

Percy H. Whiting

A fejlett humorérzék - megfizethetetlen kincs. Nemcsak attól óv meg, veszélyesen komolyan végy ügyeket és embereket - beleértve önmagadat is -, de jelentősen hozzájárul, hogy tárgyilagosan ítélj meg dolgokat. Segít abban is, hogy higgadtan fogadj csapásokat, amelyek egyébként a kétségbeesésbe kergetnének.

2011. január 13., csütörtök

2011. január 12., szerda

Peter Lauster

A félelmek mindig nagyon fontosak, mert a lélek rajtuk keresztül akar velünk közölni valamit. Nem az a bátor, aki nem veszi figyelembe a félelmeit, hanem az, aki utánajár a félelme okának.

2011. január 11., kedd

Ismeretlen

A fontos dolgokra összpontosítás az intelligencia egyik fokmérője.

2011. január 10., hétfő

Oliver Wendell Holmes

A fontos dolog ezen a világon nem annyira az, hogy hol vagyunk, hanem az, hogy melyik irányba mozgunk.

2011. január 9., vasárnap

Napoleon Bonaparte

A gazdagság nem a kincsek birtoklásából áll, hanem azok kihasználásából.

2011. január 8., szombat

Elbert Hubbard

A géniusznak ugyan lehetnek határai, de az emberi butaság nincs így bekorlátozva.

2011. január 7., péntek

2011. január 6., csütörtök

Ismeretlen

Szavaknak csak aztán higgy, hogy a a tettek már jó ideje igazat szólnak.

2011. január 5., szerda

Szabó Magda

Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit érted tettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha.

2011. január 4., kedd

Hol a boldogság? (H.V.)

A boldogság: belső harmónia. Mértékegysége a pillanat.
Különös ismertetőjele: kívülállók számára a felcsillanó tekintet, felragyogó arc. Aki átéli, az megtelik alkotó energiával, hevesebben dobog a szíve, és jóleső melegség járja át.
A boldogság értékesebb, mint a drágakő vagy a nemesfémek, mert ritkább kincs az anyagi világ bármely eleménél.
Életünk értelme a boldogság keresése, és amikor megtaláltuk,
nem vesszük észre akkor és ott, csak sokkal később.

Irodalmi alkotásokból alakítjuk ki boldogságfogalmunkat és boldogságvágyunkat, sokszor véljük másokon fölfedezni a jeleket, és nem vesszük észre, hogy a mi életünket is sok-sok boldogságpillanat gazdagítja már.
Hiányát nem foghatjuk külső körülményekre, szociális helyzetünkre, társadalmi problémákra. Ugyanakkora esélye van rá a gazdagnak, a szegénynek, a sikeres embernek, a nehéz sorsúnak, a szépnek, a csúnyának, a szerető családban élőnek, a magányosnak, a szerény képességekkel rendelkezőnek és a penge elméjűnek.
A boldogság bennünk van; meg kell tanulnunk a mindenkori körülményeinket adottságnak tekinteni, abból kiindulva szőni terveinket, megálmodni vágyainkat, élhetővé tenni magunk és szeretteink életét, meghatározni a világ jobbá tételéhez szükséges cselekvés feladatának ránk eső részét.
Ha elértünk egy közeli célt, ha egy kis lépéssel közelebb jutottunk távoli céljainkhoz, átéljük a boldogság élményét. Nem szabad türelmetlennek, vagy telhetetlennek lennünk. Minden pillanatot meg kell becsülnünk, és amíg élünk, nem szabad felhagynunk a boldog pillanatok keresésével.
Mindenkinek joga van boldognak lenni, és mindenki képes megteremteni a saját boldogságát.
Légy boldog.
Ez egy útja annak, hogy bölcs légy!

2011. január 3., hétfő

Carl Rogers

A különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni.

2011. január 2., vasárnap

Richard Bach

Ne fordulj el a lehetséges jövőktől, mielőtt meg nem bizonyosodtál, hogy nincs mit tanulnod belőlük.

2011. január 1., szombat

BUÉK 2011!

A jutalom, amiért túléltük az ünnepeket, az újév, és már el is jutottunk az újévi fogadalmak csodás hagyományához. Hagyd hátra a múltad, és kezdd elölről! Nehéz ellenállni a kísértésnek újrakezdéskor, hogy a múlt év problémáit a szőnyeg alá söpörjük. Ki dönti el, hogy mikor ér véget a régi, és kezdődik az új? Nem jelzik a naptárban, nem szülinap, nem egy új év. Ez egy esemény. Kicsi vagy nagy? Valami, ami megváltoztat minket. Jó esetben reményt ad, vagy egy új életmódot és világnézetet. Elengedjük a régi szokásainkat, és emlékeinket. A lényeg az, hogy sose adjuk fel a reményt, hogy lesz egy újabb kezdet.