Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2010

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (6)

Ha valaki, akinek segítséget nyújtottam,
vagy akiben erősen bizakodtam,
szerfelett fájdalmas módon bántalmaz,
tekintsem még őt is becses tanítómnak!

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (5)

Ha mások, irigységből fakadóan,
igazságtalanul bántanak, rágalmaznak s gúnyolnak,
vállaljam magamra a vesztést,
s a győzelmet nekik adjam!

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (4)

Ha bármikor vétkektől és szenvedéstől terhelt
bántó jellemű lényeket látok,
tekintsem őket ritkán talált értéknek,
mintha csak drága kincset leltem volna!

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (3)

Vizsgáljam elmém minden cselekvésem közben,
s amint zavaros gondolataim s érzelmeim támadnak,
szembenézve velük szilárdan, hárítsam el azokat, mert rám és másokra is bajt hoznak!

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (2)

Találkozzak bárhol bárkivel,
tekintsem magam mindenkinél alacsonyabbnak,
és szívem legmélyéből, tisztelettel
tartsak mindenki mást fölöttem állónak!

Gese Langri Tangpa: Nyolc vers (1)

Eltökélten, hogy a mindent adó ékkőnél is
értékesebb legmagasabb célt
elérem az összes lény javának szolgálatára –
tartsak mindenkor nagy becsben minden lényt!
A Nyolc vers a szellem képzésére első hét versszaka a belső ösvény módszer oldala kiművelésének gyakorlataival foglalkozik. Ezek az együttérzés, az egyetemes segítőkészség, a törekvés a tökéletes felébredettség buddha állapotának elérésére stb. A nyolcadik versszak azokkal a gyakorlatokkal foglalkozik, melyek az ösvény bölcsesség oldalának kiművelésére irányulnak.

Nelson Mandela

Vannak olyan időszakok, amikor egy bölcs vezető éppen attól válik felelősségteljessé, ha új irányban indul el, főleg ha teljes bizonyossággal tudja, hogy a lehető legjobb útra tereli népét. Ki volt Nelson Mandeláról?

Erich Maria Remarque

Minden katona tudja, hogy a századparancsnok hiába van tele a legjobb szándékokkal; ha az altisztjei úgy akarják, mégis tehetetlen. Hasonlóképpen a leghaladóbb gondolkodású miniszter is mindig hajótörést szenved, ha ellene fordul a titkos tanácsosok reakciós tömege.

Ian D. Robinson

Micsoda? Hogy érezhetnék szeretet ezek iránt a zsarnokok iránt, akik felelősek a Tibetben mindmáig tartó atrocitásokért, akik száműzetésbe kényszerítették a szegény, idős dalai lámát, akik olyan ártatlan szerzeteseket vetnek börtönbe, mint Dzsigme és Lobszang? (...) A dalai láma elmagyarázta, hogy akik ártani akarnak nekem, azok valójában tálcán kínálják a spirituális fejlődés legnagyszerűbb lehetőségét. Hiszen amikor összeakadok velük, természetes módon gyűlöletet és haragot érzek, és általuk esélyt kapok, hogy megtartóztassam magam ezektől az indulatoktól. Ha mindig mindenki kedves lenne hozzám, soha nem lenne lehetőségem a türelem gyakorlására. Hiszen könnyű együtt érezni azokkal, akik jók hozzám, és akiket kedvelek, az igazi próbatétel az, amikor valaki ártani akar nekem, meg akar gátolni valamiben, elvesz tőlem valamit, vagy inzultál. Ha az ilyen ember iránt is tudok szeretet érezni, az már előrelépés. Ez az ember tehát lehetőséget ad a fejlődésre, és ezért hálával t…

Tendzin Gyaco

Az úgynevezett finom tudat, az ember legbelsőbb tulajdonsága, állandóan változik, a változásnak pedig okai vannak. A finom tudat oka csak egy korábbi tudat lehet, tehát az énnek nincsen kezdete. Ugyanígy minden egyes jelenség is okokra vezethető vissza. A halál után a finom tudat nem szűnik meg. A fizikai halál pillanatában a finom tudat kiszabadul addigi kötöttségéből, és tovább létezik.
Az élet során képzéssel megváltoztatható az ember tudata, ezáltal "az ártalmas érzelmi beállítottságot" meg lehet szüntetni a szenvedést okozó emberi tudatlanság felszámolásával. A tudati fejlesztéssel befolyásolhatjuk a halállal való szembesülés okozta fájdalmat is.
Mit tudhatunk meg a Dalai Lámáról? (XIV.) Budapest, Sportaréna.

Tendzin Gyaco

Mindannyian érző lények vagyunk, mindannyian boldogságra törekszünk, és igyekszünk elkerülni a szenvedést. A materiális javak azonban nem hozhatnak az embereknek minden téren megelégedettséget, mert a tudati tapasztalatok a materiális tapasztalatoktól függetlenek. Éppen ezért szükséges, hogy önmagunkba tekintsünk és kialakítsuk az állhatatosságot, amely kialakíthatja az emberben a belső békét.
Mit tudhatunk meg a Dalai Lámáról? (XIV.) Budapest, Sportaréna.

Richard Russo

Az élet, amit éltem, nem dominók-e, amik nem azért és úgy dőlnek el, mert úgy és akként akarom, hanem egészen egyszerűen azért, mert ezt kell tenniük - mert nincs más választásuk.

Wilhelm Von Humbold

Egyre erősebb a meggyőződésem, hogy a boldogságunk vagy boldogtalanságunk sokkal inkább abban áll, hogyan közelítünk életünk történéseihez, semmint ezen történések természetén.

John Churton Collins

Tévedéseink felét azért követjük el, mert érzünk, amikor gondolkoznunk kellene... másik felét pedig azért, mert gondolkozunk, amikor éreznünk kellene.

Graffiti

Aki ma a homokba dugja a fejét, holnap a fogát csikorgatja.

Brian Tracy

Ahhoz, hogy elindulhass a gazdagság felé vezető úton, elég, ha a termékeid és a szolgáltatásaid csak 10%-al jobbak, mint a versenytársaidé.

Louisa May Alcott

Ott fönt, a napsütésben vannak az én legszentebb céljaim. Lehet, nem érem el őket, de fölnézhetek és láthatom szépségüket, hihetek bennük és megpróbálhatom követni őket amerre vezetnek.

Henry Ford

Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd.
Ki volt Henry Ford?

E.E. Cummings

Ahhoz, hogy önmagad legyél - egy olyan világban, amely éjjel-nappal arra törekszik minden erővel, hogy olyanná tegyen téged, mint akárki más - a legnehezebb csatát kell megvívnod amit csak lehet emberileg, és sosem szabad abbahagynod a harcot.

Oscar Wilde

Csak kétféle tragédia van ezen a világon. Az egyik, ha az ember nem éri el azt, amit akar, a másik, ha eléri. Ez utóbbi sokkal rosszabb - ez az igazi tragédia.

Mary Quant

A pénz nem minden, de jóval megelőzi mindazt, ami utána következik. Az, hogy pénzem van, picit olyan, mintha szőke volnék. Szórakoztató, de nem életfontosságú.

Mahatma Gandhi

A gyengék sosem bocsátanak meg. Az csak az erősek tulajdonsága. Ki volt Mahatma Gandhi?

Ismeretlen

Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt önmagunkat büntetni.