2010. május 31., hétfő

Időtlen értékek

Magasztos feladatok szólítanak - az asszonyok felszabadítása, a gyermekek nevelése, a gyűlölet, az erőszak és a szegénység leküzdése - és még sok minden.
Hívó szavuk nem jelent mást, csak munkát, áldozatot és halált. Add, hogy megfeleljünk e kihívásnak.

2010. május 30., vasárnap

Henry Ward Beecher

Ha józan ítélőképességünk, igazságszeretetünk és feddhetetlenségünk okán ismernek, az önmagában felér egy vagyonnal.
Ki volt Henry Ward Beecher?

2010. május 29., szombat

Időtlen értékek

Egyetlen öröm sem fogható ahhoz, mint amikor megállunk az igazság erkölcsi magaslatán.
Ki volt Francis Bacon?

2010. május 28., péntek

Időtlen értékek

Az igazság ott fénylik minden ember orcáján, aki csak kimondja és birtokolja...

2010. május 27., csütörtök

Időtlen értékek

A tisztesség úgy csend, akár a legfinomabb üveg. Tisztán, igazul és megnyugtatóan.

2010. május 26., szerda

Időtlen értékek

Nem számít, hogyan jut el valaki az igazságig ha magáévá teszi és aszerint él.

2010. május 25., kedd

Időtlen értékek

Apáink sok olyan törvényt hagytak ránk, amelyet a saját apjuktól örököltek meg. Ezek a törvények hasznosak. Arra tanítanak, hogy az embereket mindig úgy kezeljük, ahogyan ők kezelnek bennünket; hogy sose legyünk mi az elsők, akik megszegünk egy egyezséget; hogy szégyen hazudni és nem szabad mást mondani, csakis az igazat ...

2010. május 24., hétfő

Időtlen értékek

A legtöbb, amit az ellenségednek adhatsz, az a megbocsátás; amit az ellenfelednek, az a tolerancia; amit a barátodnak, az a szíved; amit a gyerekednek, az a jó példa; amit apádnak, az a mély tisztelet, amit édesanyádnak, az a viselkedés, ami miatt büszke lehet rád; amit magadnak, az a tisztelet; s amit mindenkinek az a jóindulat.

2010. május 23., vasárnap

Időtlen értékek

A valódi dolgok nem változnak. Még mindig lejobb őszintének és igaznak lenni; hogy így kihozhassuk a legjobbat mindabból, amink van; hogy egyszerű dolgoknak örüljünk; és bátran viseljük, ha a dolgok rosszra fordulnak.

2010. május 22., szombat

Időtlen értékek

Úgy érzem, nincs más az életben, mint tartózkodni attól, hogy másoknak fájdalmat okozzunk, és megvígasztalni azokat, akik bánatosak.

2010. május 21., péntek

Időtlen értékek

A gyengédség isteni adomány: semmi sem olyan erős, mint a gyengédség, és semmi sem olyan gyengéd, mint az igazi erő.

2010. május 20., csütörtök

Időtlen értékek

A kötelesség nem feltétlenül unalmas. A szeretet gyönyörűvé és élettelivé teheti.

2010. május 19., szerda

2010. május 18., kedd

Időtlen értékek

Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert oly sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem.
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek... és nevetek... és szeretek... és magasba emelek.

2010. május 17., hétfő

Időtlen értékek

Csak légy, aki vagy, és beszélj a szíved mélyéről - ennél többet senki se tehet.

2010. május 16., vasárnap

Időtlen értékek

Minden emberben megvan a hajlandóság a tisztességre és jóságra. Ha odafigyelünk és eszerint cselekszünk, sok mindent adhatunk, amire a világnak szüksége van. Nem nagy dolog ez, csak bátorság kell hozzá. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy odafigyeljünk tulajdon jóságunkra és aszerint cselekedjünk. 

2010. május 15., szombat

Időtlen értékek

Higgyünk abban, hogy érzéseink és munkánk révén részesülünk a legnagyszerűbb dolgokban. Minél erősebbeb él bennünk ez a hit, annál előrébb jut általunk a világ.

2010. május 14., péntek

Időtlen értékek

Mindennél fontosabb kötelességünk, hogy megtaláljuk a feladatunkat és elvégezzük azt.

2010. május 13., csütörtök

Időtlen értékek

Minden hitünket életünk egyetlen területére öszpontosítsuk. Adjuk bele a szívünket a munkába, és mindenki mástól kérjük ugyanezt: a legtöbbet és a legjobbat.
Ne engedjük, hogy különleges tualjdonságainkat és értékeinket - s a titkot, amelyet egyedül mi ismerünk és senki más, az igazságot - elnyelje a mindent felemésztő önhittség.
Mit tudhatunk Meryl Streepről?

2010. május 12., szerda

Időtlen értékek

Hiszem, hogy a munka maga a tevékeny szeretet. Az az érzésem, ha többen  gondolkodnának így a munkájukról és az életükről, sokkal többre mehetnénk.

2010. május 11., kedd

Időtlen értékek

Az egytlen igazi boldogságot akkor találjuk meg, ha szüntelenül befelé törekszünk, és igazabbá, nagylelkübbé, egyszerűbbé, emberibbé, kedvesebbé, tevékenyebbé válunk. Mindezt úgy tehetjük meg, hogy a mindennapi feladatainkat olyan jól végezzük, amennyire csak tőlünk telik.
Ki volt James Freeman Clarke?

2010. május 10., hétfő

2010. május 9., vasárnap

Időtlen értékek

Nem a győzelemre esküdtem, csak arra, hogy igaz legyek. Nem a sikerre esküdtem, csak arra, hogy érdemes legyek a lángra, mely bennem ég.Ki volt Abraham Linkoln?

2010. május 8., szombat

Időtlen értékek

A hit által leszel azzá, ami vagy.

Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani - ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni.

2010. május 7., péntek

Időtlen értékek

Az erkölcsi alapelvek sosem változnak...

Korunk társadalmában a bátorság fokmérője az a képesség, amellyel meggyőződéseinkhez ragaszkodunk - de nem csökönyösen vagy dacból (ekkor megfutamodásról beszélünk, nem bátorságról), és nem is bosszúból-, csupán azért, mert hiszünk bennük.

2010. május 6., csütörtök

Szókratész

Sose várd a jövőtől, miként a bolond várja a folyóparton, hogy a víz lefolyjon egyszer. Mert a folyó, akárcsak az élet, örök, miközben pillanatról pillanatra más és más.
Ki volt Szókratész?

2010. május 5., szerda

Popper Péter

A világban az akció-reakció törvénye uralkodik. Amennyire koncentrált erőt fejtek ki egy irányban, olyan koncentrált hatást fogok elérni. Csak határozott kérdésre kapok határozott választ. Vannak alapvető élethelyzetek, amelyekben csak egyértelműen szabad cselekedni. Ha már töprengek azon, hogy megházasodjam-e, szülessen-e gyermekem, hivatást változtassak-e - akkor ne tegyem. Meg kell várnom, míg a dolgok egyértelművé tisztulnak bennem - akkor könnyen és határozottan tudok cselekedni. És ez meghozza az eredményt.

2010. május 4., kedd

Dale Carnegie

A félelem az ismeretlenség és a bizonytalanság törvénytelen gyermeke.
Mit tudhatunk Dale Carnegieről?

2010. május 3., hétfő

Müller Péter

Lelkünk mélyén (...) ez a vágy él: boldogok akarunk lenni, és jólétben szeretnénk élni, de főleg félelem nélkül és betegség nélkül és halál nélkül. És ez lehetetlen. A föld: a küzdelem színtere. Mindig az volt, és az is marad.

Mit tudhatunk Müller Péterről?

2010. május 2., vasárnap

John Steinbeck

Emberi dolgokban - különösen, ha kényes és veszélyes dolgokról van szó - a sietés erősen csökkenti a sikeres elintézés esélyeit. Az emberek gyakran megbotlanak csak azért, mert rohannak, kapkodnak. Aki kellőképpen lát neki egy nehéz és bonyolult feladatnak, előbb alaposan vegye szemügyre az elérendő célt - azután, ha egyszer már meggyőződött arról, hogy ez a cél kívánatos, legokosabb, ha teljesen megfeledkezik róla, és minden figyelmét pusztán az eszközökre összpontosítja. Ha ezt a módszert követi, az aggodalmaskodás vagy a félelem vagy a sietség nem ösztökélheti hibás lépésekre.
Ki volt John Steinbeck?

2010. május 1., szombat

Denis Waitley

Számíts a legjobbra, tervezz a legrosszabbra és készülj fel a meglepődésre!
Mit tudhatunk Denis Waitleyről?