2011. november 26., szombat

Pál apostol Korinthusi első levele, 13. fejezet

Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a pengő érc és vagy zengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind szétosztom is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.


A szeretet hosszútűrő, jóságos.
A szeretet nem irigykedik,a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem vét a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy.