2012. április 2., hétfő

Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.