2014. április 11., péntek

Horatius

Artificem commendat opus.
Az alkotót alkotása dicséri.