2012. augusztus 20., hétfő

Antóni Sándor

Szent István
Szeretünk hazánk úgy, mint gyermekünk,
Tiszteljük őseinket, kiket soha sem feledünk.
Becsületre, Tisztességre, Bátorságra tanítottak,
Kik a hazáért oly sok vért áldoztak.
Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét,
Itt születtünk, e földnek esszük áldott kenyerét.

 Alkotmányunk tisztelt Ünnepére,
Szent István királyunk dicső szellemébe,
Emlékezzünk, de semmit ne feledjünk,
Hitben és reményben tovább kell, hogy éljünk.
Hazánk Magyarország, te oly sokat áldoztál,
Kit igazságtalanul megcsonkítottak.

Bárhová is sodor minket az élet,
Az isten magyarnak teremtett téged.
Kis nemzetünk maroknyi népe,
Ezer éve élünk a
Kárpátmedencében. Dicső vezérünk Szent István király,
Ki törvényeiddel rendet parancsoltál.

Nagyasszonyunkra bízva népét és országát,
Szigorú törvénybe foglalta népünk alkotmányát.
Hit és a hazaszeretete kössön minket össze,
A magyarok istene áldjon mindörökre.
Ünnepeljünk hisz van mit Ünnepelnünk,
Van múltunk és jövőnk, mert magyarnak születtünk.


Mit ünneplünk augusztus 20-án? Augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napjára emlékezünk (1083. augusztus 20.). Szentté avatásakor ő lett Magyarország védőszentje. 1991-től Államalapító Szent István napjaként ismét hivatalos állami és egyházi ünnep lett.