2010. augusztus 22., vasárnap

Jane Adams

Végül is mi tartotta fenn az emberi fajt ezen az ősi bolygón, az emberiség számtalan tragikus kudarca ellenére is, ha nem az új lehetőségekbe vetett hit és bátorság, hogy azokat valóra váltsuk?